GREİF (Sünjüt) işyerinde işveren tarafının en son teklifi

Greif firmasına bağlı Sünjüt işletmesinin Hadımköy ve Dudullu fabrikalarında süren toplu iş sözleşmesi görüşmesinde işverenin sendikamıza yaptığı son teklifi kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Bu teklif iki fabrikadaki sendika temsilcilerimizin genel merkez ve şube yöneticileriyle beraber katıldığı son görüşmede sendikamıza Greif tarafından verilen tekliftir.

Bu işverenin görüşme masasında sunduğu son tekliftir. Teklif imzalanmamıştır.

Bir kez daha belirtmek isteriz ki, sendikamız toplu iş sözleşmeleri süreçlerini üyelerini bilgilendirerek, şeffaf ve katılımcı şekilde ele almakta ve işverenle yapılan görüşmelere işyeri temsilcileri de bizzat katılmaktadır.

Greif firmasının son görüşmedeki teklif aşağıdaki maddeleri içermektedir:

 •  İYİLEŞTİRME ZAMMI:     Her üyemizin ücretine seyyanen 120 TL iyileştirme zammı yapılacaktır. Ücret zammı bu artışın ardından yapılacaktır.
 • ÜCRET ARTIŞI:                 Birinci 6 ay:         % 9

İkinci 6 ay:          % 7

Toplam: %  16

Diğer 6 aylık dönemlerde Enflasyon oranı + 1 puan eklenecektir.

İlk 6 ay için en düşük ücretli üyemiz için önerilen zam oranı % 27.62’dir.

 

 • FAZLA ÇALIŞMA:             Hafta içi:                              %  50

Hafta tatili ve tatiller:     % 100 (3 Yevmiye)

Dini bayramlar:                % 100 + 1 (4 yevmiye)

 

 • İKRAMİYE:                         1-4 yıl arası kıdemi olan çalışanlar için 3 maaş ikramiye

4 yılı dolduran çalışanlar için 4 maaş ikramiye

 

 • YAKACAK YARDIMI        780 TL.  İkinci 6 ay % 7 artacaktır.

 

 • ÇOCUK YARDIMI             10 TL (HER AY)

 

 • EĞİTİM YARDIMI             İlköğretim           80 TL

Lise                        150 TL

Üniversite          300 TL

 • EVLENME YARDIMI        Yarım Cumhuriyet altını

 

 • DOĞUM YARDIMI          Yarım Cumhuriyet altını

 

 • ÖLÜM YARDIMI               500 TL

 

 • ERZAK YARDIM             Yılda 4 sefer verilecek. İlk 6 ay için 220 TL’yi aşan değerde 15 parça üründen oluşacaktır.

 

 • SOSYAL YARDIM ARTIŞLARI        Sosyal yardımlar ücret artışı tarihi ve oranında artacaktır

MART AYINDA SOSYAL YARDIM AVANSI OLARAK HER ÜYEYE 1000’ER TL ÖDEME YAPILACAKTIR.

Taşeron düzenlemesi konusunda İş Kanunu’nun 2. maddesi konusunda düzenleme yapılacaktır.  Buna göre “Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi  sayılarak işlem görürler. İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez.”