Genel-İş’ten kıdem tazminatı fonuna kitlesel protesto

Kıdem tazminatı fonu kurulmasına karşı kardeş sendikalarımızdan Genel-İş ülke genelinde protesto eylemi gerçekleştirdi.

Seçimlerin hem ardından gündeme getirilen Kıdem Tazminatı Fonu kurulmasına ilişkin çalışmalar, DİSK üyesi Genel-İş tarafından protesto edildi.

Ankara başta olmak üzere hemen bütün il ve ilçelerde düzenlenen eylemlere Genel-İş üyelerinin yanısıra DİSK üyesi sendikaların yönetici ve temsilcileri de katıldı.

Bir çok ilde yapılan eylerde KESK başta olmak üzere, TTB, TMMOB ve çeşitli siyasi partiler ile Türk-İş üyesi sendikaların yöneticileri de destek verdi.

Ankara’da,Sakarya Caddesinde yapılan eylemde bir basın açıklaması yapan Genel-İş Genel Başkanı Erol EKİCİ, “Meclis açılıncaya kadar her hafta eylemde” olacaklarını söyledi.

Ekici, Hükümetin ve işveren çevrelerinin “zaten işçiler yararlanamıyor” diyerek kıdem tazminatnı fona devretme planları yaptıklarına dikkat çekti. Erol Ekici, “Kıdem Tazminatı Fonunda” bu kadar ısrarcı olmalarının sebebinin emek gücü maliyetini düşürmek, sosyal ödemeleri sıfırlamak, işçinin iş güvencesini tümden yok etmek ve emekçileri köleleştirmek olduğunu belirtti.

Genel-İş tarafından tüm ülke genelinde yapılan etkinliklerde de okunan ortak bildiride, tüm sendikalara mücadele çağrısında bulunuldu.