Genç işçiler konferansı yapıldı

Birleşik Metal-İş ve Tekstil üyesi genç işçilerin katıldığı Konferans 13-15 Mayıs 2011 tarihinde Gönen’de yapıldı.

GENÇ İŞÇİLER KONFERANSI YAPILDI

13-15 Mayıs 2011 tarihinde Gönen’de 70 kişinin katıldığı “Genç İşçi Konferansı” gerçekleştirildi.

Konferansa Birleşik Metal-İş ve Tekstil’in değişik şubelerinden genç işçi arkadaşlar katıldılar.

Konferansımızın açılışını Birleşik Metal-İş Genel Sekreteri Selçuk Göktaş yaptı.

Ardından Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı. Serdaroğlu, konuşmasında genel sendikal politikalar ve ağırlıklı olarak da genç işçilerin sendikalarda örgütlenmesi ve aktif olarak çalışmalarını ele aldı.

Tekstil Genel Yönetim Kurulu üyesi ve Eğitim Daire Başkanı Mustafa Ali Utku, konferansa katılan arkadaşlarımızı selamlayarak, onlara başarı dileklerini sundu.

Açılış konuşmalarından sonra, üç katılımcı tarafından hazırlanan sunumlar yapıldı. İlgiyle izlenen sunumlarda Genç İşçi Bürosu Yönetmeliği, genel olarak toplumda genç işçilerin sorunları ve işyerlerinde genç kadın ve erkek işçilerin sorunları ile sendikal işleyiş konuları ele alındı.

Sendikal işleyişte örgüt disiplini ele alındı. Herkesin sorunlar hakkında görüşlerini belirtme hakkı olduğu, ancak tartışma tamamlanıp ortak bir karar alındıktan sonra herkesin birlikte hareket etmesinin gerekliliğine değinildi.

İşyerinde genç işçilerin ve genç işçi kadınların sorunlarının tartışıldığı bölümde taciz vb. konularında nasıl tavır alması noktasında tartışmalar yürütüldü.

Var olan erkek egemen anlayışa karşı nasıl davranmak gerektiği tartışılan konular içerisindeydi.

Konferansa katılan genç işçiler, yeni bir örgütlenme yapısı önerisi hazırladılar. Buna göre işyerlerindeki oluşturulacak İşyeri Genç İşçiler Bürolarından birer genç işçi arkadaşın Şube Genç İşçiler Bürosu’na seçilmesini ve şubelerdeki bürolarda görevlendirilen temsilcilerden de birer genç işçinin seçilerek Merkez Genç İşçiler Bürosunun oluşturulması doğrultusundaki öneriyi oybirliği ile kabul ettiler.

Birleşik Metal-iş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu katılımcılara hitap ediyor.
Birleşik Metal-iş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu katılımcılara hitap ediyor.
Tekstil Eğitim Dairesi Başkanı Mustafa Ali Utku, sendikamız adına genç işçileri selamlıyor.
Tekstil Eğitim Dairesi Başkanı Mustafa Ali Utku, sendikamız adına genç işçileri selamlıyor.
Konferanstan genel görünüm, konuşmalar ve sunumlar ilgiyle izleniyor
Konferanstan genel görünüm, konuşmalar ve sunumlar ilgiyle izleniyor
Genç bir işçi, katılımcılara sunum yapıyor
Genç bir işçi, katılımcılara sunum yapıyor