Fransa parlamentosunun tarihi ayıbı

DİSK/Tekstil İşçileri Sendikası Genel Başkanı Rıdvan BUDAK’ın Fransa Parlamentosu’nda kabul edilen bir tasarıya ilişkin basın açıklaması:

FRANSA PARLAMENTOSU’NUN TARİHİ AYIBI!

DİSK/Tekstil İşçileri Sendikası Genel Başkanı Rıdvan BUDAK’ın Fransa Parlamentosu’nda kabul edilen bir tasarıya ilişkin basın açıklaması:

Önceki gün Fransa parlamentosuna getirilen bir yasa tasarısı, küçük bir azınlığın oylarıyla kabul edilmiştir.

Yapılan tek kelimeyle tarihsel bir hata ve demokrasi ayıbı olarak kayıtlara geçecektir.

Kabul edilen yasa, her şeyden önce düşünce özgürlüğünü, eleştiri hakkını ortadan kaldırmakta, bir insan hakları ihlali sonucu doğurmaktadır.

Tarihçilerin konusu olan bir sorun, siyasi olarak haksız ve önyargılı bir değerlendirmeye tabi tutulmakta, Türkiye’nin vatandaşlarının onurlarıyla oynanmaktadır.

Getirdiği yaptırımlar bakımından Fransa vatandaşlarına olduğu kadar bu ülkeyi ziyaret edecek herkesi açısından ağır sonuçlar doğuracak bir tasarının, Parlamentodaki yüzde 10’u bile bulmayan bir oy sayısıyla yasalaşması ise başlı başına bir ayıp olmuştur.

Bu yasa azınlığın çoğunluk üzerindeki tahakkümüdür, Fransa parlamentosunun meşruiyetini zedelemiştir.

Tarih, Fransa’daki küçük bir azınlığın vereceği kararla değiştirilemez. Tarih bir bilim alanıdır. Ortada bir tez vardır, ancak bugüne kadar bu tezi doğrulayacak, üzerinde tarafsız bilim insanlarının görüş birliği içinde olduğu bir kanıtlama bulunamamıştır. Tevatürle hiç kimse itham edilemez, tarih yorumlanamaz.

Her toplumun geçmişinde yaşadığı büyük acılar vardır. Fransa’nın tarihi, yaşanan onlarca büyük kıyımın örnekleriyle doludur. Geçmiş Fransız hükümetlerinin etnik köken, dini inanç ve sınıfsal farklılıklar bakımından büyük katliamların sorumluluklarını taşıdığı ve tüm bunların belgeleriyle birlikte ortada olduğu düşünülürse, Fransa parlamentosunun bu konuda bir başka ülkeye söyleyecek hiçbir sözü olamayacağı da açıktır.

Tüm bunlar, siyasetin elinde oyuncak oldukça, acılarımız her gün kanayan bir yara haline gelecek, insanlık açısından barışı değil, nefreti körükleyen bir sürecin kapısı açılacaktır. Fransa bu yönüyle de insanlığa zarar vermiştir.

Fransa parlamentosu başka ülkelerin kendi aralarında çözümleyebilecekleri sorunlarla, daha da ötesi bilimin çalışma alanı olan bir konuyu, iç siyasetine oyun malzemesi haline getirerek de büyük bir hata yapmıştır.

Tekstil İşçileri Sendikası olarak, Fransa Parlamentosu’nda küçük bir azınlıkla alınan bu kararı kınıyor, aklı başında devlet ve bilim insanlarının bu tarihsel ayıptan Fransa halkını kurtaracağını umut ediyoruz.