ETI (Ethical Trading Initiative) Çalıştayı

1

Türkiye’deki hazır giyim ve tekstil işçilerinin haklarının desteklenmesi

Değişik sektörlerden uluslararası markalar, farklı alanlardan sivil toplum kuruluşları ve aralarında uluslararası üst örgütümüz IndustriALL Global Union’un da bulunduğu sendikaların oluşturduğu ETI tarafından İstanbul’da bir çalıştay düzenlenmiştir.

29 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen çalıştayda ağırlıkla, Türkiye’deki kayıt dışı ekonominin ve özellikle kaçak göçmen işçiliğin yarattığı sorunlar ele alınmıştır. Toplantıya ETI bünyesindeki tekstil sektörü markaları, Türkiye’de üretim yapan şirket temsilcileri, işveren örgütleri, uluslararası ve ulusal sivil toplum örgütleri temsilcileri, işkolundaki IndustriALL Global Union üyesi ulusal sendikalar katılmıştır. Çalıştayda sendikamızı Genel Başkan Kazım Doğan, Genel Sekreter Yardımcısı Ergün İşeri ve Örgütlenme Dairesi Müdürü Hasan Arslan temsil etmiştir.

Türkiye’de başlayacak hazır giyim ve tekstil işçilerinin haklarının desteklenmesine yönelik yeni bir proje çerçevesinde yapılan çalıştay, ETI Program Yöneticisi Debbie Coulter tarafından yapılan sunuş konuşmasıyla başlamıştır.

Ardından Martin Buttle başkanlığından bir panel gerçekleştirilmiştir. Panelde markalar adına Serkan Tanka, ulusal üreticiler adına Bülent Akalı, sivil toplum kuruluşları adına Surep Gure ve sendikalar adına Engin Sedat Kaya sunum yapmıştır.

Toplantının ikinci bölümünde ise proje nedeniyle yapılan bir saha araştırmasının sonuçları ele alınmıştır. Bu bölümde Oxford Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Emre Eren Korkmaz, Verite danışmanı Pauline Tiffen sunumlarıyla katılımcıları bilgilendirmiştir.

Toplantının son bölümünde proje liderlerinden Ceren İşat yönetiminde tüm katılımcıların oluşturduğu çalışma grupları öncelikli sorunlar ve bunlara yönelik kısa vadeli hedefler, bunların gerçekleşmesini önleyebilecek olası riskler ve olması gereken diğer paydaşlar vb. konuları tartışmışlardır. Yapılan grup çalışmaları, daha sonra sözcüler tarafından çalıştaya sunulmuştur.

Çalıştay süresince Suriyeli göçmenlerin içinde bulunduğu koşullar ve kayıt dışı çalıştırmanın yarattığı insanlık dramı, çocukların çalıştırılmasının önlenmesi, göçmenlerin eğitim dahil topluma uyumu ve kayıtlı çalışmaya geçişi, yaygın işsizlik koşullarında sosyal çatışmaların önlenmesi, kadınların istihdamını kolaylaştıracak sosyal destek sistemlerinin oluşturulması gibi konular farklı yönleriyle değerlendirilmiştir.

2