EŞİT BİR DÜNYA İÇİN KADINLARIN MÜCADELESİ SÜRÜYOR!

DİSK-Tekstil İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu’nun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı mesaj:

8-mart-afisi

19. Yüzyılın ortalarından itibaren kadınlar, eşit oy için her türlü saldırıya karşı seslerini duyurmaya başladılar. 1900’lü yılların başlarında, artık dünyadaki birçok büyük kentin sokaklarında kadınlar, ellerinde pankartlarla hak talep ediyorlardı.

Kadınların bu mücadelesini selamlamak amacıyla 1910 yılındaki 2. Enternasyonal toplantılarında “Uluslararası Kadınlar Günü” ilan edildi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1977 yılında aldığı kararla, 8 Mart tarihini “Dünya Kadınlar Günü” olarak ilan etti.

Dünya tarihinde kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanıyan ilk ülkelerden biri M. Kemal Atatürk liderliğindeki Türkiye oldu. 1930 yılında yapılan yerel yönetim seçimlerinde kadınlara seçilme hakkı verildi. 1934 yılındaki Anayasa değişikliği ile kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı.

Ülkemizde yaşayanların yüzde 49,8’i kadınlardan oluşmaktadır. Nüfustaki sayısal eşitlik, çalışma hayatına gelince hemen bozulmakta; kadınların çalışanlar içindeki oranı yüzde 25,2’de kalmaktadır.

Kadınlar, çalışma hayatında kendilerine yer bulmakta zorlanmakta; ücretlerden çalışma koşullarına varıncaya kadar birçok alanda eşitsizlik dayatılmaktadır.

Geleneksel yapılar, kentleşmeyle çözülmeye başlasa bile, kadınlar için örülen “kader” çok değişmemektedir.

Şiddet, kadınların üzerindeki bir tehdit olarak en ön sıralarda yerini korumaktadır.

Toplumun örgütlü tüm alanlarında kadınlara biçilen rol, seçmen olmanın ötesine geçmemektedir.

Bu “makus talih”i yıkmak öncelikle kadın emekçilerin verecekleri örgütlü mücadele ile mümkün olacaktır.

Sömürüye, adaletsizliğe karşı işçi sınıfı bilinciyle ve eşitlik temelindeki bir mücadele daha güzel günlerin müjdesini verecektir.

Kadın ve erkek emekçiler olarak, birliğimizi güçlendirebilir, her alanda birbirimize destek olabilirsek, barış içinde bir dünyayı çocuklarımıza bağışlayabilir ve eşitsizliği ortadan kaldırabiliriz.

Sendikamız, DİSK-Tekstil, Tüzüğümüzde de belirtildiği gibi ayrımcılığa karşı kararlı bir duruş sergilemekte, eşitlik ve özgürlüğü savunmaktadır. İnanıyoruz ki, üyelerimiz, Sendikamızın ilkelerinden aldıkları güçle, kadın-erkek eşitliği mücadelesini yükseltecek ve hayata geçirecektir.

Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü!..

DİSK – TEKSTİL İŞÇİLERİ SENDİKASI
GENEL YÖNETİM KURULU