ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER TOPLANTISI

H&M Küresel Çerçeve Sözleşmesi kapsamında 13 Kasım 2019, Çarşamba günü, İstanbul’da bir toplantı gerçekleştirildi.

Endüstriyel İlişkiler başlığı altında düzenlenen toplantıya Ulusal İzleme Komitesi üyeleri, H&M üreticileri ve H&M yöneticileri katıldı.

Leyla Ertur (H&M ülke müdürü)

H&M ulusal müdürü Leyla Ertur, kuruluşun endüstriyel ilişkilere bakışını, sürdürülebilir bir sistemin oluşumunun önemini dile getiren bir açış konuşması yaptı.

Ardından toplantıda IndustriALL Global Union Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan’ın video mesajı yayınladı. Özkan kısaca IndustriALL’ı tanıttıktan sonra, küresel çerçeve sözleşmelere ilişkin bilgi verdi.

İlknur Sayitoğlu, sürdürülebilir iş yaklaşımı çerçevesinde H&M ve üretim zincirindeki üretim işleyiş sistemini, küresel ve yerel hedefler, risk değerlendirmesi, teknik yeterlilik ve sosyal uyumluluk yönlerinden işleyişi değerlendirdi.

Derya Ural, H&M, IndustriALL Global Union ve IFmetall arasında imzalanan ve uygulanmakta olan Küresel Çerçeve Sözleşme, bu sözleşme kapsamında çalışan ve Türkiye’deki IndustriALL üyesi dört sendika temsilcilerin de yer aldığı Ulusal İzleme Komitesi’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İpek Şapcı toplumdaki farklılıkların görünen ve görünmeyen yönlerini, bu farklılıkları da kapsayacak bir yaklaşımın nasıl olması gerektiğini, örnek uygulamalarla aktardı.

Yüksel Sendan ve Göker Kahraman ise uluslararası çalışma örgütünün de tavsiye ettiği çatışma yönetimine ilişkin interaktif bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda katılımcılara verilen bir örnek olay üzerinde olayları değerlendirme, çözüm için yaklaşım belirlemeye ilişkin tutumlarını aktarmaları istendi.

Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi M. Onat Öztürk demokrasi ve sanayileşme ve sendikaların rolüne ilişkin tarih ve günümüz arasında bağları kuran bir konuşma yaptı.

Toplantının kapanışında Ulusal İzleme Komitesi’nin sendika temsilcilerinin yer aldığı bir panel yapıldı. Panele sendikamız adına Genel Sekreter Yardımcımız Ergün İşeri, Teksif adına Genel Başkan Danışmanı Mustafa Perçin, Öziplik-İş adına Uluslararası İlişkiler Sekreteri Pınar Özcan ve Deriteks adına Genel Koordinatör Engin Çelik katıldı. Panelin yönetimini M. Onat Öztürk üstlendi. Sendika temsilcileri, kısa tanıtım sunumlarının dışında yönetilen soruları yanıtladı.