Emekçiler “insanca yaşamı savunmak için” hükümeti uyardı

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrıysıyla binlerce emekçi 8 Ekim’de Ankara’da bir araya geldi

DİSK, KESK, TTB ve TMMOB’un düzenlediği “Eşit, Özgür, Demokratik Bir Türkiye İçin, İnsanca Yaşamı Savunmak İçin” başlıklı miting, Ankara’da gerçekleştirildi.

8 Ekim 2011 tarihinde Ankara Garı önünde oluşturulmaya başlanan kortejiler Sıhhiye Meydanı’na kadar sloganlar eşliğinde yürüdü.

Sendika ve meslek örgütlerinin dışında yürüyüş ve mitinge siyasi partiler, dernekler, gençler yoğun katım sağladı.

DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, Türkiye‘nin kuralsız çalıştırmanın hakim olduğu ucuz emek cennetine dönüştürülmek istendiğini belirterek, çalışanların kıdem tazminatı hakkından vazgeçmeyeceğini söyledi. Görgün, AKP’nin yaratmaya çalıştığı cennetin milyonlarca yoksulun, emekçinin cehennemi olacağını, Türkiye’de çoğulculuk adı altında tek seslilik, ileri demokrasi ve yeni Türkiye adı altında da yeni bir diktatörlüğün biçimlendiğini belirtti.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, mağdurların, ezilenlerin, yoksulların, işsizlerin, kadınların, gençlerin, çevrecilerin, barış yanlılarının seslerini birleştirip, daha yüksek haykırmaları için ‘‘Sokak Meclisi‘‘nin oluşturulduğunu söyleyerek, “Bizim meclisimizde yüzde 10 barajı yok. Bizim meclisimizde herkesin sesi var. Bu ülke için, bu topraklar için, insanlık için yüreği barıştan, kardeşlikten yana atanların meclisi burası” diye konuştu.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu da konuşmasında eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık hizmeti istediklerine vurgu yaptı.

KESK Genel Başkanı Lami Özgen ise işçilerin kıdem tazminatının gasp edilmek istendiğini kaydederek, özel istihdam bürolarını ve bölgesel asgari ücreti eleştirdi. Kamu emekçilerinin grevli toplu sözleşme hakkının görmezden gelindiğini söyleyen Özgen, ‘‘İfade ve örgütlenme özgürlüğü önündeki engeller kaldırılmadı‘‘ dedi.

Konuşmaların ardından miting Bandista ve Kibele’nin konserleriyle son buldu.

sokakmeclisi20