EMEĞE KARŞI SERMAYE DARBESİ

12 Eylül darbesinin 40 yıldır devam eden ekonomik, toplumsal ve sendikal alandaki yıkıcı etkilerinin incelendiği kitapta, 12 Eylül darbesinin toplumsal ve ekonomik etkilerinin yanı sıra DİSK’e yönelik yapılan sistemli saldırılar ve DİSK ana davasıyla ilgili bir bölüm de yer alıyor.

Emeğe Karşı Sermaye Darbesi: 12 Eylül İşçi Haklarını Nasıl Yok Etti? kitabının editörlüğü Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Aziz Çelik tarafından yapıldı. Deniz Beyazbulut ve Zeynep Kandaz (DİSK-AR) kitabın araştırmacıları olarak çalışmada yer aldı. Kitabın tasarımı Can Kaya tarafından gerçekleştirildi.

PDF formatında e-kitap olarak yayımlanan Emeğe Karşı Sermaye Darbesi: 12 Eylül İşçi Haklarını Nasıl Yok Etti? adlı kitabımızın kağıt baskısı önümüzdeki günlerde tamamlanacak ve dağıtımına başlanacak.

SUNUŞ
12 Eylül askeri darbesi sadece geçmişte kalan bir askeri darbe değildir.
Darbe sonrası oluşturulan siyasal düzen ve onu var eden yasal düzenlemeler ve darbe ile uygulanma imkânı bulan acımasız neoliberal iktisat politikaları Türkiye’nin son 40 yılına damgasını vurdu. 12 Eylül aradan geçen 40 yıla rağmen varlığını ve etkisini güçlü bir biçimde sürdürüyor. Darbe biçimsel olarak sona erse ve darbeden sonra çok sayıda seçim yapılsa da Türkiye, 40 yıldır 12 Eylül darbesi ile inşa edilen baskıcı siyasal ve iktisadi rejimin içinde yaşamaya devam ediyor.
Elinizdeki “Emeğe Karşı Sermaye Darbesi: 12 Eylül İşçi Haklarını Nasıl Yok Etti?” adlı araştırmada 12 Eylül askeri darbesinin nedenleri, 12 Eylül askeri darbesi ile yapılanlar ve askeri darbenin sonuçları işçi sınıfı ve sendikal hareket açısından ele alınmıştır. Araştırmada 12 Eylül ile başlayan ve bugün de devam eden emek karşıtı politika ve uygulamalar irdelenmiştir.
12 Eylül darbesinin sendikal alandaki temel hedefi DİSK oldu. 12 Eylül darbesi ile DİSK’in faaliyetleri 11 yıl boyunca durduruldu ve DİSK’e kapatma davası açıldı. DİSK yöneticileri uzun süre gözaltında kaldı, işkence gördü ve idamla yargılandı. Ayrıca DİSK’in mal varlığına da 11 yıl boyunca el kondu. Bu çalışmada 12 Eylül askeri darbesinin DİSK’e yönelik etkileri ve DİSK davası da ayrı bir bölüm olarak ele alınmıştır.
12 Eylül askeri darbesi sınıfsal tercihi açıkça sermayeden yana bir darbedir. 12 Eylül emeğe karşı bir sermaye darbesidir. İşte bu darbenin 40’ıncı yılında DİSK-AR’ın hazırladığı elinizdeki araştırma, 40 yıldır devam eden emeğe karşı darbe sürecinin işçi haklarını nasıl yok ettiğini, işçi sınıfına neler kaybettirdiğini ortaya koymaktadır. Araştırmanın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.
DİSK Yönetim Kurulu

PDF formatındaki e-kitaba erişmek için tıklayınız.