Elyaf İplik’te yetki alındı

Gaziantep’te kurulu bulunan 220 işçinin çalıştığı Elyaf İplik’e ait iki fabrikada sendikamız Çalışma Bakanlığından yetki aldı.

Sendikamızın 2013 yılındaki örgütlenme atılımının bir sonucu olarak son dönemde Gaziantep’te yetki alınan ikinci firma Elyaf İplik oldu. 2013 yılında yetki alınan Pankent işyerinde 14 Kasım 2013’de toplusözleşme imzalanmıştı.

Gaziantep’te tekstil işçilerinin sendikalı, iş güvenceli, toplu iş sözleşmeli çalışma özlemlerinin bir sonucu ve örneği olarak Elyaf İplik işçileri de sendikamızı tercih ettiler.

Elyaf İplik işyerinde sendikamızın 90’lı yıllarında da örgütlülüğü olmuş ve sendikamız 1994 yılında bir grev gerçekleştirmişti.

elyaf grev

Elyaf İplik’te toplu sözleşme görüşmeleri en yakın zamanda başlayacak ve Elyaf İplik işçileri 2014 yılında sendikalı, toplu iş sözleşmeli olarak üretmeye devam edecekler.