El Kitapçıkları

ILO ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İşbirliğinde, güncel mevzuat çerçevesinde soru ve cevaplardan oluşan; çalışma süreleri ve ücret, işçilerin eğitimi ve iş mevzuatından kaynaklanan hakları, dinlenme hakkı, kadın, çocuk ve genç işçilere özel çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda İş Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen hak ve yükümlülüklere yönelik, işverenlerin, çalışanların ve çalışma çağındaki potansiyel işgücünün bilinçlendirilmelerini hedefleyen Türkçe ve Arapça dillerinde yedi adet el kitapçığı serisi hazırlandı.

Kitapçıklar, işverenler, geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler, uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri ile ev sahibi toplulukların çalışma hakları konusunda bilgilendirilmelerini amaçlamaktadır.

El kitapçıklarına aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir:

This post is also available in: Türkçe Arapça