EĞİTİM KONFERANSIMIZ TAMAMLANDI

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZ

oren-egitim-disktekstil-1Sendikamızın olağan yıllık eğitim konferansında bu yıl temel tema “işçi sağlığı ve iş güvenliği” oldu.

26-27 Mayıs 2014 tarihlerinde düzenlenen Konferans, Genel-İş Sendikamıza ait Abdullah Baştürk Eğitim ve Dinlenme Tesisleri’nde yapıldı.

Konferansa Genel Yönetim Kurulumuzdan işyeri temsilcilerimize kadar her kademedeki yönetici ve temsilcilerimiz katıldı.

Genel Sekreterimiz Muzaffer Subaşı, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Soma’da yaşanan maden kazasına değinerek, taşeron sisteminin yarattığı tahribata dikkat dikkat çekti. Subaşı’nın çağrısıyla Soma’daki madenciler ve iş kazalarında yaşamını yitiren bütün işçi kardeşlerimiz için saygı duruşu yapıldı.

Genel Başkanımız Rıdvan Budak ise konuşmasında, Türkiye’deki ekonomik sisteme ve bu sistemin yarattığı siyasi düzene ilişkin bir değerlendirme yaptı. Budak, Soma’daki felaketin bu sistemin yarattığı bir sonuç olduğunu belirterek, buna seyirci kalınamayacağını söyledi.

Budak, sendikal hareketin bilinçli bir şekilde güçsüzleştirildiğini hatırlatarak, taşeronlaşma dahil her türlü vahşi sömürüye zemin hazırlandığına dikkat çekti. Soma felaketinin işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda toplumda bir duyarlılık yarattığını söyleyen Budak, sendikalar bundan sonraki süreçte görevlerini tam yapmalı, benzeri olayların yaşanmasını önlemeli ve örgütlenmenin zorunluluğunu işçilere göstermelidir dedi.

Birinci günün ikinci oturumunda eğitim projesinin sorumlusu Hasan Arslan, işçi sağlığı ve iş güvenliği kapsamında işçilerin hakları ve örgütlenmenin önemine ilişkin bir sunum yaptı. Ülkemizde yaşanan iş kazalarıyla dünyadaki gelişmeleri kıyasladığı konuşmasında, yine dünya örneğinden yola çıkarak, sendikalar düşen görevlere dile getirdi.

Aslan bu sunumunun ardından yine İSİG kapsamında işyerindeki performans işleyişi, işyeri temsilcilerinin ve şube yönetimlerinin süreç içindeki görev ve sorumluluklarını ele aldı. Toplu iş sözleşmelerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği bakımından önemi

Konferansımızın ikinci gününde, işçi sağlığı ve güvenliği uzmanı Tevfik Güneş, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın nasıl hazırlandığı, DİSK’in, TMMOB ve TTB’nin uyarı ve önerilerinin neleri içerdiği, Yasa’daki temel düzenlemelerin neler olduğu, işçilere ve işverenlere hangi sorumlulukların düştüğünü anlattı.

Sendikamızın Genel Sekreter Yardımcısı Ergün İşeri’nin toplu iş sözleşmesi süreçleri ve dikkat edilmesi gereken kurallara ilişkin sunumunun ardından Proje Sorumlusu Hasan Arslan, işyeri temsilcilerinin görev ve sorumluluklarını anlattı.

Her sunumda, Genel Yönetim Kurulu üyelerimiz, Şube yöneticilerimiz ve işyeri temsilcilerimiz işyerlerindeki yaşanan deneyimlerini aktardı, karşılaştıkları sorunlar üzerinden sorular yöneterek sunumların zenginleşmesine katkı verdi.

Konferansımız Genel Başkanımızın yaptığı değerlendirme konuşmasıyla tamamlandı. Genel Başkanımız Budak, bütün katılımcılara sertifikalarını verdi ve kutladı.

oren-egitim-disktekstil-2

oren-egitim-disktekstil-3

oren-egitim-disktekstil-4

oren-egitim-disktekstil-5

oren-egitim-disktekstil-6