Eğitim konferansımız başarıyla sonuçlandı

Sendikamızın 2013 yılı eğitim konferansı Kuşadası, Davutlar’da gerçekleştirildi.

Sendikamızın her yıl düzenlediği 2013 yılı Eğitim Konferansı 23-24 Mayıs tarihlerinde Kuşadası, Davutlar’da gerçekleştirildi.

Tekstil İşçileri Sendikası ve Birleşik Metal-İş’in birlikte sürdürdüğü ve Almanya Sendikalar Birliği’nin (DGB) desteklediği eğitim projesi kapsamında yapılan konferansa genel yönetim kurulu üyeleri, genel denetim kurulu ve genel disiplin kurulu başkanları, şubelerimizin başkan ve sekreterleri ile işyeri baştemsilci ve temsilcileri katıldı.

Grand-Belish-01

Grand-Belish-11

Birinci Gün Çalışmaları;

23 Mayıs’ta başlayan konferansın açılışını Genel Sekreterimiz Muzaffer Subaşı yaptı. Subaşı, son dönemdeki örgütlenme çalışmaları ve toplu iş sözleşmesi görüşmeleriyle ilgili bilgi verdi.

Grand-Belish-MS-02

Konferansın ilk konuşmasını Genel Başkanımız Rıdvan Budak gerçekleştirdi. Budak konuşmasında tarihsel süreç içinde sendikaların ortaya çıkışı, geçmişteki ve günümüzdeki görevleri, günümüzde sendikal hareketin yapması gereken çalışmalar ve sendika yöneticilerine düşen sorumluluklar konusunda ayrıntılı bir sunum yaptı.

Grand-Belish-RB-04

 

Ankara Milletvekili ve Harb-İş Sendikası’nın eski Genel Başkanı İzzet Çetin konuşmasında; TBMM çalışmalarında işçi haklarının ele alınması, siyasi partilerin yaklaşımları, geçmişten günümüzü siyasetin işçilere ve sendikalara bakışı, son dönemde çıkan yasalardaki tartışmalar, Meclis işleyişi konularını ele aldı.

Grand-Belish-IC-05

 

Eski Çalışma Genel Müdürü İsmail Bayer, Cumhuriyet döneminde sendikal haklarla ilgili yasa düzenlemelerini, 1963-1980 ile 1980-2013 dönemlerinde sendikalar, toplu iş sözleşmesi ve grev haklarına yönelik yapılan yasalar, bunların Meclis ve Bakanlık süreçlerinde yaşananları anlattı.

Grand-Belish-IB-06

Günün son konuşmasını ise Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar yaptı. Tanay, Türkiye’deki enerji politikalarının gelişimini, bunun sanayi başta olmak üzere toplum üzerindeki çevresel etkilerini yenilenebilir enerji kavramı çerçevesinde sundu.

Grand-Belish-TSU-07

 

İkinci Gün Çalışmaları;

Toplantının ikinci gününde ilk konuşması, sunduğu doktora tezi SBF tarafından Cahit Talas ödülüne layık görülen Avukat Murat Özveri tarafından yapıldı. Özveri, karşılaştırmalı bir şekilde 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası’nı değerlendirdi.

Grand-Belish-MO-08

 

İkinci sunumu, Sendikamızın Örgütlenme ve Dışilişkiler Müdürü Emre Eren Korkmaz gerçekleştirdi. Korkmaz, yüksek lisans tezinin konusu olan örgütlenme ve uluslararası örgütlerle dayanışmanın etkilerini çeşitli örneklerle açıkladı.

Grand-Belish-EEK-09

 

Yapılan sunumların sonrasında Genel Başkanımız Budak, 6356 sayılı Yasa ile başlayan yeni dönemde örgütlenmede nelerin yapılması gerektiğini, sendika üyelerinin ve yöneticilerinin bu süreçte nasıl bir rol üstleneceğini, işyeri temsilcilerinin işyerinden başlayarak demokratik sürece katkılarının neler olacağını, toplumsal sürece müdahale yollarını kapsayan bir değerlendirme yaptı. Bu değerlendirmenin üzerine şube yöneticilerimiz ve işyeri temsilcilerimiz değerlendirme ve sorularıyla toplantıya katkı verdi.

Eğitim konferansımız, Eğitim Dairesi Başkanı Mustafa Ali Utku bugüne kadar yapılan eğitim çalışmalarını ve ileriye dönük eğitim planlarını içerin bir değerlendirme yaptı.

Grand-Belish-MAU-10

 

Çağlaş Ailesine Taziye Ziyareti;

Konferansın ikinci günü, Genel Başkanımız Rıdvan Budak, Genel Sekreterimiz Muzaffer Subaşı, Genel Yönetim Kurulu üyemiz Mustafa Ali Utku ve Söke Şube Başkanımız Cemal Poyraz, kısa bir süre önce elim bir kazada yaşamını yitiren Safiye Çağlaş’ın ailesine taziye ziyareti düzenledi.