Konfederasyonumuz DİSK’in Genel Başkanı Kani Beko ve Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun Genel Bakanımız Kazım Doğan ile görüşmeleri

Konfederasyonumuz DİSK’in Genel Başkanı Kani Beko ve Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu sendikamızı ziyaret etti.

2 Şubat 2017 tarihinde Sendikamıza gelen Beko ve Çerkezoğlu, Genel Başkanımız Kazım Doğan ve Genel Sekreter Yardımcımız Ergün İşeri ile görüştü.

Görüşmede;

  • Son yayınlanan sendika istatistikleri bağlamında sendikal hareketteki gelişmeler,
  • Ülkemizdeki ekonomik sorunların sektörümüze ve toplu iş sözleşmesi süreçlerine yansımaları,
  • Anayasa değişikliğinin genel anlamda işçiler ve özel anlamda ise üyelerimiz üzerinde yaratacağı etkiler
  • Yıl başından itibaren uygulamaya konulan otomatik BES

konuları ele alındı.

Oldukça verimli geçen görüşmede ayrıca karşılıklı olarak yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmeler ve DİSK’in 50. yıl kutlama hazırlıklarına da değinildi.