DİSK’TEN “KÖLELİK” YASASINA TEPKİ

Kölelik Yasası

Özel istihdam bürolarına “geçici iş ilişkisi” yetkisi verilmesi yoluyla getirilmek istenen “kiralık işçi” sistemine karşı DİSK’in tepkisi devam ediyor.

Hükümetin TBMM’ye taşıdığı düzenlemeye karşı DİSK tarafından 5 Mayıs 2016, Perşembe günü TBMM kapısı karşısındaki Cemal Süreyya Parkı’nda bir basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasına DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu, DİSK Yönetim Kurulu üyeleri Cemal Poyraz ve Kamber Saygılı ile Milletvekilleri Mehmet Tüm, Necati Yılmaz, Mehmet Gökdağ ve Orhan Sarıbağ’ın yanısıra merkezi Ankara’da bulunan sendikalarımızın temsilcileri katıldı.

DİSK tarafından hazırlanan basın açıklaması Dev. Maden-Sen Genel Başkanı ve DİSK Ankara Merkez Temsilcisi Tayfun Görgün tarafından okundu.

Açıklamada şunlara değinildi;

  • Meclis gündemindeki bu yasaya göre Özel İstihdam Büroları’na geçici iş ilişkisini de kapsayacak biçimde işçi kiralama yetkisi veriliyor. Bunun anlamı açıktır. Bu yasa tasarısı ile Türkiye’de emeği ile geçinen milyonlar köle haline getirilmek istenmektedir.
  • Kayıtlı istihdamın neredeyse yarısı bu kölelik büroları aracılığı ile güvencesiz çalıştırılacaktır. Kıdem ve ihbar tazminatı ortadan kaldırılacaktır. Kiralık işçilerin “İşsizlik Fonu”ndan yararlanma olanakları neredeyse olmayacaktır.”
  • “Geçici İşçi” çalıştırmak, işverenler için daha cazip hale geleceğinden işçi çıkarmalar başlayacaktır. İşçinin işvereninin kim olduğu, işyerinin neresi olduğu belirsiz olacaktır. İşçiler bir gün bir işverene, bir gün diğerine kiralanacak, ömür boyu güvencesiz çalışmaya mahkum edilecektir.
  • Eğer mesele tarım işçileri ve ev işçilerinin sorunlarına çare bulmak ise kiralık işçilik bunun çaresi değildir. Biz bu işçi kesimlerinin ve istihdamın tamamının kayıt altına alınması için İŞ-KUR’un daha etkin bir şekilde devreye girmesi gerektiğini burada bir kere daha söylüyoruz. Çözüm işçi simsarlığını yasallaştırmak değil önlemektir. Burada görev İŞ-KUR’a ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına düşmektedir.
  • İşçileri köle pazarında köle satar gibi satmaya kalkanlara karşı direnmek ahlaki, sınıfsal ve siyasal bir görevdir.
  • DİSK olarak bugün burada ve Türkiye’nin dört bir yanında bir kez daha ifade ediyoruz: İnsan ticaretini yasallaştıran bu yasa tasarı kayıtsız şartsız TBMM gündeminden çekilmelidir.

 

4 Mayıs’ta gündeme alınarak görüşülmeye başlanan Yasa tasarısı, aynı günün akşamında AKP milletvekillerinin oylarıyla TBMM’de onaylandı.