DİSK’ten işçilere uyarı: Alacaklarınızı konkordatoya yazın!

DİSK’TEN İŞÇİLERE UYARI:

İŞÇİLER ALACAKLARINI KONKORDATOYA YAZDIRMALIDIR

Son günlerde medyada sayıları giderek artan, bir habere göre 3 bini aşan konkordato ilanları gözlenmektedir.

Bu durum, konkordato başlatılan işyerlerindeki işçilerin haklarının korunması sorununu da gündeme taşımaktadır.

Konkordato (iflas anlaşması), kabaca ödeme güçlüğü içine giren işyerinin (veya kişinin) alacakları ile anlaşarak borcunu belirlenmiş koşullar içinde ödemesi için başlatılan bir hukuki süreçtir. Bu süreç içinde borçluya icra işlemi yapılamaz.

Mahkemelerde alınan kararlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na da iletilmekte, Bakanlık da mahkemelerin bildirimi üzerine kararları konfederasyonlarla paylaşmaktadır.

Konfederasyonumuz DİSK, üye sendikalarına gönderdiği bir yazı ile işçilerin haklarının korunması için genel bir bilgilendirme ve uyarı yapma gereği duymuştur.

1- Alacağını konkordatoya yazdıran işçi imtiyazlı alacaklı olur:

Konkordato öncesi doğan işçi alacakları İcra İflas Yasasının 206. Maddesi uyarınca imtiyazlı alacaklardan olup, işçi alacaklarının konkordatoya yazdırılmış olması gerekir.

Konkordatoya yazdırılmış işçi alacakları için konkordato zorunlu değildir. Herhangi bir indirime tabi olmaksızın alacaklarını talep edebilirler.

Konkordatoya yazılmamış işçi alacakları imtiyazsız alacaklar gibi konkordato şartlarında ödenir.

2- Ücret garanti fonundan yararlanma;

Bunun yayında 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun Ek-1. Maddesine göre; hizmet akdine dayalı işçi çalıştıran işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası, iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde işçinin üç aylık ücreti Ücret Garanti Fonundan ödenecektir.

Konkordato ilan eden işverenden ücret alacağı bulunan işçilerin İŞKUR’a başvurarak Ücret Garanti Fonu Talep Dilekçesi vermesi, dilekçenin ekine mahkemece verilen konkordato mühlet kararı veya konkordato mühlet kararının ilan edildiğini gösteren belge, işçinin ücret alacağını aylar itibariyle gösteren İşçi Alacak Belgesi eklemesi gerekmektedir.

Bu nedenle, bu kararların takip edilmesi, işçi alacaklarının konkordatoya yazdırılması önem taşımaktadır.