DİSK’TEN DENİM KUMAŞÇILIK İŞÇİLERİNE DESTEK ZİYARETİ

Konfederasyonumuz üyesi Tekstil İşçileri Sendikamızın Kırklareli/Lüleburgaz’da bulunan
Denim Kumaşçılık işyerinde yürüttüğü örgütlenme faaliyetine karşı Denim Kumaşçılık
patronu işçileri Tekstil İşçileri Sendikamızdan istifaya zorlamakta ve işten atmaktadır.
Denim Kumaşçılık işçileri insanca çalışma koşullarına ve ücrete sahip olmak için anayasal
ve yasal haklarını kullanarak Tekstil İşçileri Sendikamıza üye olmuştur. Denim Kumaşçılık
işyeri önünde direnişte olan işçilere patronun düzenlediği saldırılara karşı üyelerimize
sahip çıkmak için 12 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 15:00’de DİSK Genel Başkanı
Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla ziyaret ve ardından
basın açıklaması gerçekleştirilecektir.
Yapılacak direniş ziyareti ve basın açıklamasına tüm sendikalarımızın olanakları
doğrultusunda ve pandemi koşullarını gözetecek bir şekilde katılmasını önemle rica ederiz.
DENİM KUMAŞÇILIK DİRENİŞ ZİYARETİ ve BASIN AÇIKLAMASI:
Tarih: 12 Ağustos 2021 Perşembe
Saat: 15
Yer: Denim Kumaşçılık Fabrikası önü (Büyükkarıştıran, Yıldırım Mah. Muratlı yolu
-Muratlı yolu 2 Km- Lüleburgaz/KIRKLARELİ)