DİSK’ten Acil Demokrasi Kampanyası

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), “Acil demokrasi” adıyla bir kampanya başlatıyor. Aralık ve Ocak ayları boyunca yapılacak olan toplantılarda DİSK’in 2011 mücadele stratejisi oluşturulacak.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, “Acil demokrasi” adıyla ülke çapında bir kampanya başlatıyor. Kampanya, özgürlükçü-eşitlikçi-demokratik bir anayasa; örgütlenme ve çalışma yaşamına ilişkin yasal değişiklikler; güvencesiz çalışma, taşeronlaştırma, işçi sağlığı-iş güvenliği konularını kapsıyor.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, “Kapitalist küreselleşme tüm insani değerlerin üzerinden bir silindir gibi geçiyor. Yoksullaştırıyor, yalnızlaştırıyor, çaresizleştiriyor” dedi.

GÜVENCESİZ ÇALIŞTIRMA

Esnek üretimde geçici, kısmi zamanlı, parça başı işlerle güvencesiz çalışmanın yaygınlaştırıldığına dikkat çeken Görgün, güvencesiz çalıştırmanın aynı zamanda örgütsüzleştirdiğini kaydetti. Görgün, özellikle kadınların neoliberal düzende daha fazla sömürüldüğünü, daha yoğun baskıyla karşılaştığını kaydetti.

Görgün, “Sendikalaşma ve örgütlenme siyasi iktidarlar tarafından bir suç gibi görülerek engelleniyor. Temel bir insan hakkı olan iş ve çalışma güvencesi hükümetler tarafından bertaraf edilmesi gereken bir tehdit olarak algılanıyor” dedi.

Hükümetin torba yasa olarak gündeme getirdiği yeni Ulusal İstihdam Strateji Belgesi’ne değinen Tayfun Görgün, söz konusu belge ile daha az işçi ile daha çok üretim yapmanın hedeflendiğini, güvencesiz, kuralsız ve esnek çalışmanın bir ilke olarak kabul edildiğini kaydetti. Görgün, bu şekilde işsizliğin artacağını belirtti.

DEMOKRATİKLEŞME

DİSK Genel Sekreteri, farklı kimliklerin toplumsal ve siyasal yaşamda kendisini ifade etmesinin engellendiğini de belirtti, ötekileştirici, düşmanca politikaların, toplumsal bütünlüğün en büyük tehdidi olduğunu ifade etti.

“Barış içinde yaşamak için tüm gücümüzle bu sürece müdahale etmek zorundayız. Sosyal adalet, eşitlik, özgürlük, emek, barış ve demokrasi eksenli mücadeleyi yükseltmeli, taleplerimizi olanca gücüyle haykırmalıyız” diyen Görgün, ayrıca 12 Eylül’ün darbe Anayasası’nın kaldırılması gerektiğine işaret etti. Görgün, şöyle devam etti: “Emeğin özgürleşmesi, barışın sağlanması ve demokrasinin kurumsallaşması ancak kapsamlı özgürlükçü, etnik, dinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılıklardan arındırılmış yeni bir Anayasa ile mümkündür.”

Tayfun Görgün, DİSK’in, kurulduğundan bu yana örgütlenme stratejini “örgütlenme çalışmalarını aralıksız sürdürmek ve örgütlenmenin önündeki yasal engellere karşı mücadeleyi yükseltmek” olarak iki ana eksende sürdürdüğünü hatırlattı. 2821-2822 yasalarda yapılması düşünülen değişikliklere değinerek, şöyle dedi: “Yapılacak değişikliklere uygun yeni bir örgütlenme seferberliği başlatılması gündemimizin birinci maddesi olacaktır. Özgürlükçü-eşitlikçi-demokratik bir anayasa hedefli, yasal değişiklikleri hedefleyen mücadelemiz yanında; güvencesiz çalışma, taşeronlaştırma, işçi sağlığı-iş güvenliği konularında “Acil demokrasi” adı altında bir kampanya sürdürülecektir. Bu kampanya çerçevesinde örgütsel toplantılara hız verilecektir.”

İLK TOPLANTI YARIN, EDİRNE’DE

Görgün’ün verdiği bilgiye göre, ilk toplantı 4 Aralık’ta Edirne’de yapılacak. Ardından Aralık ve Ocak ayları boyunca Eskişehir, Kocaeli, Adana, Antep, Diyarbakır, Bursa, İzmir, İstanbul, Konya bölgelerinde temsilcilik kurulları toplanacak.

13 Şubat 2011 tarihinde bütün ülkedeki sendikal kadrolar ve DİSK’in örgütlü olduğu tüm iş yeri baştemsilcileri Ankara’da büyük buluşmaya katılacak. 15 Şubat’ta alınacak kararlar, DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısında değerlendirilecek.

DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, alınacak kararların 2011 mücadele stratejisini oluşturacağını belirtti. (ETHA)