DİSK’in internet sitesi yenilendi

Konfederasyonumuzun internet sitesi yenilendi. www.disk.org.tr sitesinden yayınını sürdüren internet sitemiz daha görsel, daha geniş içerikli ve gelişen toplumsal mücadelenin ihtiyaçlarına daha iyi yanıt veren bir içeriğe sahip.

Konfederasyonumuzun haberlerinin yanı sıra üye sendikaların gündemleri, DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun gündeme dair yorumları, DİSK AR’ın araştırmaları, kadın ve uluslar arası ilişkiler ile ilgili yazı ve haberler yer almaktadır. DİSK’in yenilenen internet sitesinde basında DİSK’e dair çıkan haberlerle videolara da yer verilmektedir.

Konfederasyonumuz ayrıca sosyal medyada da artık daha aktif olacaktır.  Gelişen işçi hareketini ve toplumsal muhalefeti ileriye taşıma bilinciyle DİSK, üzerine düşen misyonu daha iyi yerine getirmek için çalışmalarını geliştirmektedir.