DİSK’İN COVID-19 ARAŞTIRMASI SONUÇLANDI

Adnan Serdaroğu, Dr. Arzu Çerkezoğlu, Seyit Aslan

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) DİSK üyesi işçilere yönelik bir araştırma gerçekleştirdi.

“Covid-19 İşçileri Nasıl Etkiledi?” başlıklı alan araştırmasının sonuçları 8 Temmuz 2020 Çarşamba günü İstanbul Tabip Odası’ndaki basın toplantısıyla kamuoyuna paylaşıldı.

Basın toplantısına DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyesi Seyit Aslan katıldı.

Araştırma Raporu kapağı

Genel Başkan Çerkezoğlu tarafından okunan araştırma sonuçları özetinde şu unsurlar öne çıktı:

 • DİSK üyelerinin yüzde 63’ünün çalışma biçimi değişti. Kısa çalışma, evden çalışma, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma yaygınlaştı.
 • DİSK üyesi işçilerin yüzde 36’sı ücret veya gelir kaybı yaşadı. Ücret kaybı yaşayan DİSK üyesi kadınların oranı erkeklerden daha fazla gerçekleşti.
 • DİSK üyesi işçilerin yüzde 75’i Covid-19 nedeniyle ekonomik zorluk yaşadığını beyan etti. Ekonomik zorluklar içinde ilk sırayı borçlanma aldı.
 • Kadınların ücretli çalışma süreleri azaldı, kadınlar istihdamdan daha fazla çekilmek zorunda kaldı ancak ev içi yükleri arttı.
 • DİSK üyesi işçilerin yüzde 27’si, özel sektör işçilerinin yarısı İŞKUR’dan ödenek aldı.
 • DİSK üyesi işçilerin yüzde 63’ü gelir akışı kesildiğinde 1 aydan daha az süre geçinebileceğini belirtti.
 • İşçilerin yüzde 1,6’si Covid-19’a yakalandığını belirtirken, yüzde 27,8’i “çalışma arkadaşım/arkadaşlarım yakalandı” açıkladı.
 • İşçilerin yüzde 15,4’ü işyerinde üretimin koronavirüs vakası sebebiyle durduğunu beyan etti.
 • İşçilerin yüzde 81,8’i kendisini ve/veya işini tehlikede hissettiğini belirtti.
 • İşçilerin yüzde 84’e yakını Covid-19’u, kişisel ekonomik durumu için büyük bir tehlike olarak gördüğünü söyledi.

Genel Başkan Çerkezoğlu, araştırmanın sonucunu şu şekilde özetledi:

 • Covid-19 işçilerin sağlığı, geliri ve işini ciddi biçimde tehdit etmektedir. Alınan sağlık ve sosyo-ekonomik önlemlerin yetersizliği görülmektedir.
 • Salgına karşı akıl ve bilimle mücadele edilmeli ve işçilerin ve çalışanların yaşadığı kayıpları giderecek sosyal ve ekonomik önlemler acilen alınmalıdır.

DİSK-AR tarafından hazırlanan “Covid-19 İşçileri Nasıl Etkiledi?” raporunun tamamına erişmek için yazıya tıklayınız.