DİSK yeni yönetimini belirledi

DİSK Olağanüstü Genel Kurulu, 6 Nisan’da İstanbul’da toplandı

Konfederasyonumuzun Olağanüstü Genel Kurulu, 6 Nisan 2013, Cumartesi günü toplandı.

İstanbul, Beşiktaş’taki MKM Atilla İlhan Sahnesi’nde yapılan genel kurula, 371 delege katıldı.
Genel Kurulun açılışını DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu yaptı. Yeterli çoğunluğun sağlandığını ilan eden Küçükosmanoğlu Genel Kurulu’n toplanma gerekçeleri açıkladı.
Daha sonra Genel Kurul divan heyetinin seçimine geçildi. Tek önerge ile yapılan seçimde divan heyeti başkanlığına Hulusi Karlı, başkan yardımcılıklarına M. Nuri Toprak ve Nevin Kızılöz, yazmanlıklara ise Deniz Evren Göğüs ve Ayhan Ekinci seçildi.
DİSK’in üyesi olduğu Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Borrow’un mesajı delegelere okundu. Mesajında 1 Mayıs’ta İstanbul’da olmak dileğini ileten Borrow’un mesajı alkışlarla karşılık buldu.
Gündem gereğince önce tüzük ve hesap tetkik komisyonları oluşturuldu. Komisyonlarda Sendikamız adına Söke Şube Başkanımız Cemal Poyraz ve Çerkezköy Bölge Temsilcimiz Celal Aslan görev yaptı.
Yönetim Kurulu çalışma raporunun aklanmasına ilişkin oylamanın tamamlanmasından sonra genel başkan adaylarına söz verildi. Genel-İş Genel Başkanı Kani Beko konuşmasında DİSK’in işçi sınıfının birliği ve halkların kardeşliği temelinde üzerine düşen tüm görevleri yerine getirmesi gerektiğini belirterek, “DİSK’in örgütsel bağımsızlığını başta devlet olmak üzere, sermaye sınıfına ve siyasi partilere karşı korumak bizim için varlık yokluk sorunudur” dedi.
Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Riza Küçükosmanoğlu ise AKP’nin ekonomik ve siyasi zulmünün artarak devam ettiğini, iş yasalarının sınıf sendikacılığının tasfiye edilmesi işlevini gördüğünü söyledi.
Genel Kurul’da genel sekreterlik için Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ile Dev. Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Atabek Çerkezoğlu aday oldu.
Serdaroğlu adaylık konuşmasında, son yönetim döneminde yaşanan sorunlara değinerek, DİSK’in birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu, bu süreci birlikte yürütmek istediklerini belirtti.
Son konuşmayı yapan Çerkezoğlu, genel kurulun AKP’nin yönetme krizi yaşadığı bir dönemde toplandığını ve mücadelenin sermayenin doğrudan ve dolaylı araçlarına yönelik olması gerektiğini vurguladı.
Konuşmaların tamamlanmasından sonra, hesap tetkik komisyonu ve tüzük komisyonu raporları okunarak oylandı. Tüzük değişikliği sonucunda DİSK yönetim kurulu üye sayısı 7’ye indirildi.
Genel Kurulda ayrıca çok sayıda imza ile verilen iki önerge sonucunda, Genel-İş Sendikasına yapılan baskın kınandı.
Gündemdeki diğer maddelerin tamamlanmasından sonra seçimlere geçildi. Genel Sekreterimiz Muzaffer Subaşı DİSK Yönetim Kurulu Üyeliğine, Yönetim Kurulu Üyemiz Şadi Bal DİSK Yönetim Kurulu Yedek Üyeliğine, Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Ali Utku DİSK Disiplin Kurulu Üyeliğine ve Genel Başkan Yardımcımız M. Nuri Toprak ise DİSK Denetim Kurulu Yedek Üyeliğine aday oldu.
İki tur halinde yapılan oylamanın sonucunda, DİSK Genel Başkanlığına Kani Beko, Genel Sekreterliğe Arzu Atabek Çerkezoğlu, DİSK Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Muzaffer Subaşı, Metin Ebetürk, Celal Ovat, Alaattin Sarı ve Ergün Tavşanoğlu seçildi.
Sendikamızdan kurullara aday olan Yönetim Kurulu üyelerimiz de seçildiler.
Seçim sonuçlarının ilan edilmesinin ardından DİSK Olağanüstü Genel Kurulu sonuçlandı.
DISK-OGK-2013-1 DISK-OGK-2013-2 DISK-OGK-2013-3