DİSK yeni başkanıyla seçime ilişkin tutumunu açıkladı

DİSK Başkanlar Kurulu, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Genel Seçimlerine ilişkin durum değerlendirmesi yaptı.

Yapılan 25 Mayıs 2018 tarihinde yapılan değerlendirmelerin ışında hazırlanan sonuç bildirgesi, 29 Mayıs 2018 tarihinde DİSK genel merkezinde düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.

Bir süre önce boşalan DİSK Genel Başkanlığına seçilen Dr. Arzu Çerkezoğlu tarafından açıklanan Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirisinde şu görüşlere yer verildi:

“… işçi sınıfının güvencesizleştirilmesine ve borçla yaşamaya mahkum edilmesine dayanan neoliberal politikalar, ülkemizi tehlikeli bir krize sürüklemektedir.

16 yıldır yüksek faiz getirisiyle sıcak parayı ülkemize çekmeye ve borçlanmaya dayalı bir tüketim ekonomisiyle, kamu arazileri üzerinden ranta ve yolsuzluğa açık betonlaştırma yoluyla ekonominin çarklarını döndürmeye dayalı büyüme stratejisi iflas etmektedir.

Küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ve Türkiye’nin dış ticaret açığı, dış borcun yüksekliği gibi kronik sorunlarının ağırlaşması nedeniyle yolun sonuna gelinmiş, taşıma suyla değirmen dönmez hale gelmiştir.

Bugün kurlardaki hızlı artış ile karşımıza çıkan ekonomik sorunların, yükselen enflasyon ve işsizlik gibi olası ağır sonuçları işçi sınıfını tehdit etmektedir. Ekonomiyi kırılganlaştıran neoliberal politikalarda ısrar edenler ve seçimlerden sonra krizin faturasını işçi sınıfına kesmeye hazırlananlar bilmelidir ki, işçi sınıfı bu faturayı ödemeyi reddedecektir.

İşçilerin ve memleketin geleceği için oldukça kritik bir süreçte toplanan Başkanlar Kurulumuz, DİSK’in taşıdığı tarihsel ilkeler ışığında, her zamankinden daha fazla birlik ve bütünlük içerisinde mücadeleye devam etme zorunluluğunu hatırlatır.

Bu tespitlerden hareketle Başkanlar Kurulumuz şu kararları almıştır:

  • 16 yıldır yapılanlar, yapılacakların teminatıdır ve işçi sınıfı için felaketten başka bir anlam taşımamaktadır. DİSK tüm işçileri, sermayenin çıkarları için işçi sınıfının çalışma ve yaşam koşullarını sürekli olarak geriye götürenlere TAMAM demeye çağırmaktadır.
  • 24 Haziran Cumhuriyet tarihinin kader anıdır. DİSK, işçi sınıfını ve tüm halkı Cumhuriyetin laiklik ve demokrasi gibi temel nitelikleriyle, “Yurtta Barış Dünyada Barış” gibi temel kurucu ilkeleriyle, hukuk devletiyle ve temel yurttaşlık haklarıyla çatışan bir düzene TAMAM demeye çağırmaktadır.
  • Geleceğimize umutla bakabilmek için, güzel günlere omuz omuza yürüyebilmek için, DİSK tüm işçileri seçim güvenliği için sorumluluk almaya, emeği, barışı, kardeşliği ve demokrasiyi savunan siyasi partilere ve adaylara oy vermeye çağırmaktadır.”

Basın toplantısında ayrıca DİSK-AR tarafından hazırlanan “AKP Döneminde EMEK Raporu” da tanıtıldı.

Çok sayıda veri ve değerlendirmeyi içeren raporun tümüne erişmek için:

http://disk.org.tr/wp-content/uploads/2018/05/AKP-Döneminde-Emek-DISK-RAPORU.pdf