DİSK TRAKYA İSG EĞİTİMİ VE BÖLGE TEMSİLCİLER KURULU YAPILDI

Konfederasyonumuz DİSK tarafından açıklanan program dahilinde DİSK İSG eğitimi ve Trakya Bölge Temsilciler Kurulu toplantıları 23 Eylül 2021 tarihinde yapıldı.

Lüleburgaz’da gerçekleştirilen ortak etkinliğe DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, DİSK Yönetim Kurulu üyeleri Kazım Doğan ve Seyit Aslan da katıldı.

Etkinliği birinci bölümünde İşyerlerinde Covid-19 Salgınına Karşı İşyeri İşçi Temsilcilerinin Kapasitelerinin Geliştirilmesi başlığıyla İSG eğitimi yapıldı. İkinci bölümde ise Trakya Bölge Temsilciler Kurulu toplandı.

Etkinliğin ilk bölümünde DİSK ve üye sendikaların uzmanları farklı konulara ilişkin katılımcılara sunumlar yaptılar:

Tevfik Güneş (DİSK İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Dairesi Müdürü)
Üzeyir Ataman (Lastik-İş Eğitim Dairesi Müdürü)
Necdet Okcan (DİSK Hukuk Dairesi Müdürü)
Gökhan Keskin (DİSK Örgütlenme Dairesi Müdürü)
Ece Göktürk (Lastik-İş Eğitim Dairesi Uzmanı)

t

Bölge temsilciler kurulu toplantısında ise Genel Başkan Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun yaptığı konuşmanın ardından temsilciler çeşitli konulara ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdiler.

Dr. Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Başkanı
Soldan sağa: Seyit Aslan (DİSK Yönetim Kurulu Üyesi), Adnan Serdaroğlu (DİSK Genel Sekreteri), Dr. Arzu Çerkezoğlu (DİSK Genel Başkanı) ve Kazım Doğan (DİSK Yönetim Kurulu Üyesi)
DİSK Bölge Temsilciler Kurulunun yapıldığı Aşkiye Neşet Çal Salonu
Nergiz Atik, Tekstil İşçileri Sendikası Fil Man Baştemsilcisi
DİSK Trakya Bölge Temsilciler Kurulu ve İSG eğitimine katılanlar Lüleburgaz Meydanı’nda bir arada