DİSK toplu iş ilişkileri yasa taslağını protesto etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na kadar yürüyüş yapıldı, ILO binası terk edilmedi, uluslararası kamuoyu uyarıldı.

DİSK ve üyesi sendikalar, TBMM’deki komisyonlarda görüşülmekte olan “Toplu İş İlişkileri Yasa Taslağı”nı protesto etti.

8 Mart 2012 tarihinde Ankara’da bir araya gelen DİSK ve üye sendikaların yönetici ve temsilcilerinden oluşan kalabalık bir kitle ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na önüne kadar yürüyüş yapıldı.

Yürüyüşün ardından DİSK Genel Başkanı Erol EKİCİ, Bakanlık önünde bir basın açıklaması yaptı.

Bakanlık önündeki eylemin tamamlanmasından sonra, DİSK’liler araçlarla, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)nün Çankaya’daki binasına gitti.

DİSK Başkanlar Kurulu üyeleri ILO temsicisi Ümit EFENDİOĞLU ile süreç hakkında görüştü. Ancak alınan karar doğrultusunda DİSK Başkanlar Kurulu, ILO binasından ayrılmadı.

Diğer DİSK grubu da dışarıda, çadır kurarak nöbet eylemi başlattı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Birimleri ve Ankara Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı görüşmeler de sonuç vermedi.

Eylem sırasında CHP milletvekilleri, KESK yöneticileri de destek ziyaretleri yaptı.

Bina içindeki grup, sabaha doğru binadan ayrıldı ve dışarıdaki DİSK’lilerle birleşerek eylemi sürdürdü.

ILO’yu terk etmeme eylemi, sabah bina önünde DİSK Genel Başkanı Erol EKİCİ’nin basın açıklamasıyla son buldu.

Genel Başkan Ekici açıklamasında şünlara değindi:

“Bir ülkede demokrasinin karbon kağıdı sendikal hak ve özgürlüklerdir” diyen Ekici, “Alınteri ile geçinenlerin hak alma bilinci köreltildiyse, kendi geleceklerini, haklarını savunamaz hale geldilerse, yasaklara boyun eğdilerse, o ülkede demokrasinin ayaklar altına alınmasının önüne kimse geçemez” dedi.

Bu nedenle 12 Eylül’de, hak alma, dayanışma ve mücadele bilincinin yok edilmek istendiğini kaydeden Ekici, “Hakkını aramasını bilmeyen bir halk demokrasiyi de kazanamaz” dedi.

AKP YORULMUYOR, UTANMIYOR!
Türkiye’nin, dünya genelinde sendikal hakların en çok ihlal edildiği ülkelerden biri olduğunu kaydeden Ekici, AKP hükümetinin çıkardığı yeni sendikal yasalar ile sendikal hakların yeniden gasp edilmek istendiğini kaydetti.

“Toplu sözleşme hakkının önündeki barajlar, noter şartları, grev yasakları, bitmek tükenmek bilmeyen mahkemeler, mantıksız işkolu düzenlemeleri her türlü musibet bu yasalarda mevcuttur” diyen Ekici, AKP’nin aldığı her kararla, attığı her adımla işçi sınıfına ve tüm çalışanlara hayatı dar ettiğini kaydetti.

Türkiye’nin her yıl ILO konferanslarında utanç listesinde yer aldığını vurgulayan Ekici, şunları söyledi: “Biz utanıyoruz ama hükümet yorulmuyor, utanmıyor. Yasaları değiştirmemekte ısrar ediyor. Değiştirmeye kalktığında ise yine ILO sözleşmelerini ve temel hakları hiçe saymaya devam ediyor. Sendikacıların tutuklandığı bir ülkede yaşamaktan biz utanıyoruz! Hükümet utanmıyor, sendikacıları tutuklamaya onları demir parmaklıklar arkasına atmaya devam ediyor.”

12 EYLÜL’ÜN YASALARI ISITILIP GETİRİLİYOR…
Ulusal İstihdam Stratejisi Belgesi taslağının emeğin kazanılmış haklarına yönelik, Cumhuriyet tarihinin en önemli saldırılarından biri olduğunu kaydeden Ekici, sermaye kesimlerinin bu alandaki neredeyse tamamının belgede yer aldığını vurguladı. Ekici, “12 Eylül ürünü baskıcı ve yasakçı yasalar yeniden ısıtılıp önümüze getiriliyor” dedi.

Evrensel standartlarda bir sendika yasası için, kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla ILO’da eylem yaptıklarını söyleyen DİSK Genel Başkanı Ekici, eylemlerinin amacına ulaştığını, “Bize, işçilere biçilmek istenen kefene girmeyeceğimizi dosta düşmana gösterdik” dedi. Eylemlerinin Türkiye ve uluslararası düzeyde gereken etkiyi yarattığını, önemli bir dayanışma örneği olduğunu kaydeden Ekici, atılacak adımlarla bu örneğin güçlendirileceğini söyledi.

Ekici, insan onuruna yakışır bir çalışma yaşamı için, ILO sözleşmelerine uygun, yasaksız ve barajsız sendikal yasalar için mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.