DİSK-TEKSTİL’İN TARİHİ BAŞARISI GREIF FPS İŞLETMELERİNDE TAŞERON SİSTEMİ KALDIRILIYOR!

Şube Başkanımız Kazım Doğan, Şube Yönetim Kurulu üyesi ve İşyeri Baştemsilcisi Cihangir Şahan, Greif Türkiye Genel Müdürü Sevinç Yener Çimecioğlu işçilerle görüşüyor
Şube Başkanımız Kazım Doğan, Şube Yönetim Kurulu üyesi ve İşyeri Baştemsilcisi Cihangir Şahan, Greif Türkiye Genel Müdürü Sevinç Yener Çimecioğlu işçilerle görüşüyor

DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Genel Başkanı Rıdvan Budak’ın basın açıklaması;

  • DİSK-Tekstil İşçileri Sendikası ile Greif FPS arasında varılan ilke anlaşması çerçevesinde taşeron sistemi kaldırılıyor
  • Taşeronda çalışan 1.200’ü aşkın işçi işletmelerin kadrosuna geçmeye başlıyor
  • Bu başarıdan başta Greif işçileri olmak üzere Türkiye kazançlı çıkacaktır.

Ülkemizdeki sanayi ve hizmet sektörlerinde oldukça yaygın hale gelen taşeron sistemi birçok yönden bir sorun kaynağı haline dönüşmüş durumdadır. Taşeron uygulaması;

  • Kayıt dışı ekonomiyi beslemekte;
  • İşçi ücretlerini azaltarak gelir adaletsizliğini körüklemekte, sosyal kırılganlıkları artırmakta;
  • Maliyet düşürmek adına çoğu ölümlü iş kazalarına ve meslek hastalıklarına zemin hazırlamakta ve çevre kirlenmesi dahil çok yönlü zararlar üretmekte;
  • Ürün ve hizmet kalitesini düşürmekte, çalışma ilişkilerini bozmakta, işyerlerinde ayrımcılık yaratmakta ve işçilerin haklarından yararlanmasını önlemektedir.

İşkolumuzda da oldukça geniş bir uygulama alanı bulunan taşeronlaştırmaya karşı mücadele Sendikamızın öncelikli hedeflerinden biri olmuştur. Toplu iş sözleşmelerimizde yapılan düzenlemelerle, bu konuda kısmen de olsa ilerleme kaydedilmiştir.

Greif Esnek Endüstriyel Paketleme bünyesinde yer alan Sunjüt ile Ünsa işletmelerinde 40’ı aşkın taşeron şirket bulunmaktadır. Bunların çoğunluğu Sendikamızın yeni örgütlendiği ve geçtiğimiz yıl toplu iş sözleşmesi imzalanan Sunjüt işletmelerinde yer almaktadır. Sendikamızın yaptığı çalışmalar sonucunda Sunjüt ve Ünsa’da bulunan taşeronlardaki işçiler de üyemiz olmuştur.

Sendikamız ile Greif FPS yönetimi arasında imzalanan toplu iş sözleşmeleri gereğince taşeron sorununun çözümü konusunda bir anlaşmaya varılmıştır. Buna uygun olarak toplam 4 fabrikadan oluşan Ünsa ve Sunjüt işletmelerindeki taşeron sistemi ve üretimle olan ilişkisi danışmanlık şirketi StratejiCo tarafından tüm yanlarıyla incelenmiş, taşeronlarda çalışan işçilerin hemen tamamıyla görüşmeler yapılmış ve bilimsel araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte, Sendikamız ile Greif yönetimi arasında ortak çalışmalar yürütülmüş ve katılımcı bir anlayışla teknik hazırlıklar yapılmıştır.

StratejiCo’nun yaptığı araştırma ve çalışmaların ortaya çıkardığı bulgular, yukarıda belirttiğimiz ve Sendikamızın uzun yıllardır savunduğu görüşlerini teyit etmiştir.

Sendikamız ile şirket yönetimi arasında alınan karar doğrultusunda, taşeronlarda çalışan işçilerin Greif (Sunjüt ve Ünsa) kadrolarına alınması için bir eylem planı hazırlanmıştır.

Uzun ve özenli bir çalışma artık meyvelerini vermeye başlamıştır. Taraflar arasındaki karşılıklı saygı ve hukuk çerçevesinde oluşturulan eylem planı 8 Ocak 2015 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur. Geçişlerin tamamlanmasıyla birlikte 1.200’den fazla işçi Greif işletmelerinde kadrolu hale gelecek, DİSK-Tekstil üyesi olarak toplu iş sözleşmesinden yararlanmaya başlayacaktır.

Bu geçiş tüm Türkiye için örnek bir çalışmadır ve tarihi bir başarıdır. Bu başarıdan başta Greif işçileri olmak üzere Türkiye kazançlı çıkacaktır.

Bu önemli adımın atılmasında katkısı olan Greif FPS Türkiye (Sunjüt ve Ünsa) yönetimine; sürecin sağlıklı bir diyalog içinde ve bilimsel bir temele oturmasını sağlayan StratejiCo yönetimine; her aşamada özveriyle Genel Merkezimiz ile birlikte çalışan İstanbul Şube yönetimine ve 4 fabrikamızdaki işyeri temsilcilerimize teşekkür ediyor ve hayırlı olmasını diliyoruz.

basinda-

 – Hürriyet: Dünya devi Greif, Türkiye’de bir ilke imza attı http://tinyurl.com/oxcgpre
 – Cumhuriyet: Sendikanın taşeron zaferi
http://tinyurl.com/npohx3q
– Sendikanın Taşeron Zaferi
http://tinyurl.com/ph5wngx

 

Foto-1

Foto-3

Foto-6