DİSK-Tekstil, metal işçilerinin mücadelesinin yanındadır

HÜKÜMET GREV ERTELEME KARARINI İPTAL ETMELİDİR!

baskanlar-kurulu

DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Başkanlar Kurulu’nun Birleşik Metal-İş grevinin ertelenmesine ilişkin basın açıklaması;

Sendikamızın Başkanlar Kurulu, 5-6 Şubat 2015 tarihlerinde Genel Merkezimizde toplanmıştır.

Yapılan toplantıda Sendikamıza ilişkin güncel konular görüşülmüş ve Birleşik Metal-İş Sendikamızın ertelenen grevine ilişkin özel bir oturum yapılmıştır.

Toplantıda Birleşik Metal-İş’in ertelenen grevi konusunda alınan karar aşağıda kamuoyuna sunulmuştur;

Kardeş sendikamız Birleşik Metal-İş ve üyeleri, insana yaraşır iş ve ücret amacıyla yürüttükleri grup toplu iş sözleşmelerinde uyuşmazlığa gitmiş ve meşru biçimde grev hakkını kullanmıştır.

İşveren sendikasının “grev oylaması” ile grevi kırma girişimleri, işçilerin oylarıyla sandığa gömülmüştür.

Grevin başladığı gün yapıldığı bile belli olmayan bir Bakanlar Kurulu toplantısı kararı ile 15 bine yakın metal işçisinin grev hakkı ellerinden alınmıştır.

Birkaç işverenin çıkarı için 15 bin metal işçisi ve ailelerinin ekmekleri ve geleceklerine el uzatılmıştır.

İktidarın keyfi ve “milli güvenlik” adına sermaye güvenliğini temel alan tutumu asla kabul edilemez.

Sendikamızın Başkanlar Kurulu olarak Birleşik Metal-İş’in ve üyelerinin hak ve özgürlük mücadelesini desteklemeyi bir görev kabul ediyoruz.

Hükümeti;

Adaletten ve hukuktan yoksun uygulamadan vazgeçmeye,

Metal işçilerinin ekmeği ve geleceği için başvurmak zorunda olduğu grevin uygulanması için “erteleme kararı”nı iptal etmeye çağırıyoruz.

Yaşasın grev hakkımız,

Yaşasın tekstil ve metal işçilerinin sınıf dayanışması

 

İndir (PDF, 306KB)