DİSK Tekstil Kampanyaya hazır!

Tekstil İşçileri Sendikası Konfederasyonumuz DİSK’in ülke çapında başlatacağı kampanyaya hazır.

Hükümetin Çalışma Meclisi’nde tartışmaya açtığı ve yakın dönemde Meclis’te gündeme alınacak olan çalışma yaşamında kölelik düzeni uygulamalarına karşı DİSK’in fabrikalarda ve sokaklarda örgütleyeceği kampanyanın hazırlıkları tamamlanıyor.

Kıdem tazminatının fona devredilmesi/kaldırılmasını, özel istihdam bürolarının desteklenmesini ve taşeron çalışmanın yaygınlaştırılmasını hedefleyen hükümetin son paketi sermaye örgütlerinin talepleri doğrultusunda çalışma yaşamını işçiler için daha da kötüleştirmeyi ve kölece çalışma şartlarını dayatmayı hedeflemektedir.

İşçilerin en temel hakkı olan kıdem tazminatının kaldırılması veya fona devredilerek yağmaya açılması/tazminatı almak için türlü şartların getirilmesi kabul edilemezdir. Özel istihdam büroları üzerinden işçi simsarlığı yapılması temel insan haklarına aykırıdır. Taşeron çalışma ise tamamen yasaklanmalıdır.

Bu talepler doğrultusunda DİSK’in diğer konfederasyonların teslimiyetçi tutumuna karşın, Haziran ayından bu yana ülkemizi saran hak ve özgülükler mücadelesine de katkı sunacak şekilde hazırladığı kampanya işçi sınıfının köleliği kabul etmeyeceğini gösterecek, #direnİŞÇİ çağrısını yaygınlaştıracaktır.

DİSK Tekstil İşçileri Sendikası bir süredir başlattığı örgütlenme atılımı kapsamında sendikalaşma çalışmalarını konfederasyonumuzun kampanyasıyla birlikte ele almaktadır. Sendikamızın İstanbul’da, Bursa’da, Antep’te, Çerkezköy’de, Edirne’de eşzamanlı sürdürdüğü örgütlenme çalışmaları olumlu bir hatta ve başarılı şekilde sürmektedir.

Bursa’da Öztekstil, Antep’te Pankent, Çerkezköy’de Henateks’te sürdürdüğümüz toplu sözleşme görüşmelerini üyelerimizin yaşam standartlarını ve çalışma haklarını geliştirecek şekilde tamamlamada kararlı olduğumuzu ve bunun için grev dahil her türlü meşru yola başvuracağımızı bir kez daha vurguluyoruz.

Aynı heyecan ve kararlılıkla ele aldığımız ve üyelerimizle beraber başarılı şekilde tamamladığımız Coats, SASA ve Kilim Mensucat sözleşmelerinin verdiği heyecanı yeni fabrikaların sendikalaşması mücadelesine evriltme yönünde sendikamız çalışmalarını sürdürmektedir.

Örgütlenme çalışmalarını hızlandırmak ve Konfederasyonumuzun kampanyasına hayat vermek için Çerkezköy ve Bursa’da işyeri temsilcileri ve örgütlenme çalışmalarını yürüten öncü işçilerle toplantılar düzenliyoruz. 30 Ekim’de merkezi olarak düzenleyeceğimiz şube yönetimleri ve işyeri temsilcileri toplantısında e-devlet üzerinden sendika üyeliği başta olmak üzere örgütlenme çalışmalarımızı değerlendiriyoruz.

Tüm bu toplantılarda sendikamıza gönül veren, mücadele eden üyelerimizle beraber hem sendikamızın örgütlenme çalışmaları hem de hükümetin saldırı paketine karşı DİSK’in belirlediği yönelime hayat vermeyi gündemleştiriyoruz ve somut kararlar alıyoruz. Yalnızca tekstil işçilerinin işyerinde yaşadığı meselelerle kendini sınırlamayan sendikamız işçi sınıfının genel sorunları ve toplumsal mücadelenin talepleri ekseninde çalışmalara katkı sunmanın öneminin farkındadır.