DİSK Tekstil, Birleşik Metal İş, DGB Ortak Eğitim Projesi Sonuç Konferansı

Almanya Sendikalar Birliği (DGB), Birleşik Metal İş Sendikası ve DİSK Tekstil İşçileri Sendikası arasında 2006’dan bu yana gerçekleşen ortak eğitim projesinin değerlendirme konferansı 17 Aralık 2013’de Kadıköy’de gerçekleştirildi.

DİSK Tekstil Sendikamızdan toplantıya İstanbul Şube Başkanımız Kazım Doğan, Bursa Şube Başkanımız Celal Çam, Örgütlenme ve Uluslararası İlişkiler Daire Müdürümüz Emre Eren Korkmaz, Genel Sekreter Yardımcımız Ergün İşeri, Coats ve Ünsa işyerlerinin temsilcileri, yeni yetki aldığımız Sünjüt işçileri ve sendikal baskı gören ve işten çıkartılan Lafem Giyim işçileri katıldılar.

2006’dan bu yana 6 binden fazla işçinin katıldığı eğitim projesinin sonuçlarını eğitimlere katılan işçilerle üç sendikanın yetkilileri değerlendirdi. Proje çalışmasının genel değerlendirmesini yapan Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu eğitim konuları ve katılımcılar üzerine verileri sunarak yorumlarda bulundu ve bu çapta bir eğitim projesinin başarı olduğunu vurguladı.

Tekstil Sendikamızdan 742 üyemizin katıldığı eğitim projesine dair sendikamız adına söz alan İstanbul Şube Başkanımız Kazım Doğan da eğitimin işçilerin bilinçlenmesine büyük katkı sunduğunu belirtti ve eğitimleri düzenleyenlere teşekkürlerini sundu.

DGB adına proje sorumlusu Susanne Ludwif DGB’nin uluslararası dayanışma anlayışını özetledi ve yeni projelerle Türkiye’deki sendikalarla işbirliğini sürdüreceklerini vurguladı.

IndustriALL Küresel İşçi Sendikasının kurucu örgütü olan ve yakın dönemde resmi anlamda katılımını tamamlayacak olan, mevcut projeye katkı sunan ITGLWF (Uluslararası Tekstil, Giyim ve Deri İşçileri Federasyonu) Genel Sekreteri Klaus Priegnitz de Alman ve Türk sendikalarının ortak dayanışmasının önemine değindi ve hükümetlerden ve sermayeden bağımsız mücadele veren DİSK ile eğitim işbirliğinin gelecekte de sürmesini temenni etti.

Almanya’da Bochum Üniversitesi’nden öğretim üyesi Manfred Wannöffel de Almanya’da üniversite-sendika işbirliğini ve işçi kürsüsünü izah etti.

Konuşmaların ardından eğitimlere katılan işçiler değerlendirmelerini anlattılar. DİSK Tekstil adına Coats işyerinden bir üyemiz eğitimden öğrendiklerini dile getirdi.