DİSK MERKEZİ KADIN EĞİTİMİ SEMİNERİ

DİSK üyesi sendikalardan kadın yönetici ve temsilcilerin katıldığı DİSK Merkezi Kadın Eğitimi semineri 24-25 Ekim 2020 tarihlerinde Lastik-İş sendikamızın Kocaeli’nde bulunan Tryp By Wyndham Otel’inde gerçekleştirildi.

Covid-19 salgını nedeniyle eğitim için geçtiğimiz yıllara göre daha az sayıda kadın temsilci bir araya geldi. Toplantıya sendikamız adına Bursa Şube Başkanımız İncigül Şentürk, Söke Temsilcimiz Şadiye Kiracıoğlu, örgütlenme gönüllümüz Arife Çevik ve İSG eğitim uzmanımız Gizem Salman katıldı.

Eğitimin açılış konuşmasını DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu yaptı. Çerkezoğlu konuşmasında DİSK Merkezi Kadın Eğitimi’nin içeriğine ve amacına değindi.

Eğitimin birinci gününde “Kadına Yönelik Şiddet” başlıklı ilk sunumu yapan Av. Hülya Gülbahar, Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu, CEDAV, ILO 190 ve İstanbul Sözleşmesi bağlamında hukuksal çerçevede kadınların statüsünü değerlendirdi. “Statü” kavramına vurgu yapan Gülbahar, kadınlar ile erkeklerin statüsü eşit olduğunda kadın yönelik şiddetin azaltabileceği vurgusunu yaptı.

Birleşik Metal-İş Genel Sekreter Yardımcısı Nuran Gülenç “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” başlığı altında kadın ve erkek rollerine değindi. Toplumsal cinsiyet ve cinsiyet kavramları üzerinden tartışma yürüten Gülenç, rollerin inşasına vurgu yaptı. Nuran Gülenç sunumunda “işyerinde şiddet ve taciz” ile buna karşı önlemlere ve sendikalarda kadınların durumuna da yer verdi.

DİSK’in Merkezi Kadın Eğitimi’nin ikinci günü Dr. Ecehan Balta’nın “Covid-19 Döneminde Kadın Emeğinin Durumu” sunumuyla başladı. Ecehan Balta sunumdan önce pandemi döneminin kadınların çalışma yaşamlarına nasıl yansıdığına, karşılıksız bakım ve ev içi emeğinin artığına da dikkat çekti. Sunumda pandeminin toplumsal cinsiyetlendirilmiş sonuçları olan ev içi emeğin artışı, şiddet türleri gibi birçok konuda tartışma yürütüldü.

Eğitimin son kısmı DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun moderatörlüğünde “örgütlenme” başlığı altında iki ayrı bölümde tartışıldı: Birincisi DİSK içinde kadınları güçlendirecek bir yapının kurulması, ikincisi ise DİSK’e üye olmayan kadınların DİSK çatısı altında örgütlemesi oldu.

Örgütlenmenin araç ve yöntemlerinin tartışılmasından önce DİSK uzmanı Zeynep Kandaz “DİSK Tüzüğünün Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Değerlendirilmesi” başlığında bir çerçeve sunum gerçekleştirdi.