DİSK Kurucularından KEMAL NEBİOĞLU’NU ANDIK

kemal-nebioglu

DİSK kurucularından ve DİSK eski Genel Başkanlarından Kemal Nebioğlu’nu kaybedişimizin 9. yıldönümünde (10 Ağustos 2015) mezarı başında yapılan bir törenle andık.

Törene DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Kemal Nebioğlu’nun eşi ve çocukları, DİSK üyesi sendikaların genel başkan ve yöneticileri ile direnişteki DİSK/Cam Keramik-İş üyesi Serapool işçileri ve gazeteci Şükran Soner katıldı.

Genel Başkanımız Beko burada yaptığı konuşmada kısa başlıklarla şunları söyledi;

DİSK’in beş temel taşından biri ve bir kuşağın son temsilcisi olan Kemal Nebioğlu’nu  9 yıl önce uğurladık yoldaşlarının yanına.

Kemal Nebioğlu’nu tarif etmek zor, onu anlatmak hiç kolay değil. İnatçı bir Laz, güvenilir bir dost, sezgileri ve sınıf bilinci güçlü bir emekçi; kararlı, kavgacı ve akılcı bir sendikacı, hedefini bilen ve inançla yürüyen bir siyasetçi. Bunlar bile onu anlatmaya yetmiyor.

O, 80 yıllık bir ömre, birçok yaşamı başarıyla sığdırabilmeyi başaran, zorlu dönemlerde yılmadan ve sağlam duran, eylemin ve kavganın olduğu yer neresi olursa olsun, koşullar ne olursa olsun koşabilen, öfkesini ve sevgisini her zaman ışıl ışıl parlayan gözlerinden gösterebilen bir insandı.

Kemal Nebioğlu, her yönüyle bugünün gençlerine örnek gösterebileceğimiz, tarihimizle canlı bağımızdı. Günümüzün sendikacılarına, siyaset adamlarına verebileceği, aktarabileceği zengin deneyimlere sahipti.

Ondan devraldığımız birikim ve deneyim, onun bıraktığı miras çok önemlidir. Nebioğlu ve onun kuşağı emekçilerin her alanda örgütlenmesini, hak ve özgürlükleri örgütlenerek, ortak hedefler etrafında birleşerek yürümesine inanır, bunun için uğraşırdı. Türkiye’nin bağımsız, demokratik, özgür ve barış içinde bir ülke olmasını savunan bilinçli bir emekçi, inançlı bir sosyalist, inatçı bir mücadele insanıydı.

Şimdi bizler DİSK’i DİSK yapan, Türkiye işçi sınıfının öncü örgütü haline getiren değerleri, eserleri, birikimi yaratan Nebioğlu ve arkadaşlarından devraldığımız bayrağı en iyi şekilde taşımanın sorumluluğunu üstlendik.

Eski Genel Başkanımız, abimiz, dostumuz, yoldaşımız, sırdaşımız Kemal Nebioğlu’nun anısının önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz.