DİSK Yönetim Kurulu, ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma ve Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararına ilişkin bir açıklama yaptı.

Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Kani Beko tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkan Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe konulan kararın, “Ortadoğu’da sürmekte olan savaş ve çatışmaları yaygınlaştırmak, istikrasızlığı derinleştirmek” amacı taşıdığına değinildi.

Genel Başkan Beko açıklamasında konunun uluslararası sendikal hareketin de gündemine geldiği belirterek şu görüşlere yer verdi:

Arap Sendikalar Konfederasyonu (ATUC) Genel Sekreteri Mustafa Tlili yaptığı açıklamasında Trump’ın büyükelçiliği taşıma planını kınarken bu adımın “Filistinlilere yönelik şiddeti ve işgali meşrulaştırdığını, ırkçı bir din devletini güçlendirdiğini” ifade etmiştir.

Kudüs’ün Filistin’in başkenti olduğunu belirten Filistin Sendikalar Konfederasyonu (PGFTU) ise bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin kurulması için dünya sendikalarına destek çağrısı yapmış, ABD’nin uluslararası sözleşmelere uyması gerektiğini hatırlatmıştır.

Kudüs, yüzyıllardır çok kültürlülüğün ve çok sesliliğin başkenti olmuştur. Farklı milletlerden ve farklı inançlardan halklar burada birlikte yaşamıştır, yaşamaktadır. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun (ITUC) belirttiği gibi “ABD’nin pervasızca açıklamaları bölgedeki barış sürecine zarar vermektedir.”

Kudüs, aynı zamanda direnişin başkentidir. Filistin halkı on yıllardır bütün dünyanın gözü önünde zulme, baskıya ve ayrımcılıklara direnmektedir. Türkiye halkı, emeğiyle geçinen onuruyla yaşayan işçiler her zaman olduğu gibi bugün de Filistin halkının yanındandır.

….

DİSK olarak farklı millet ve inançlardan işçilerin bir arada özgürce yaşayabileceği bağımsız, demokratik ve laik Filistin’e olan özlemimizi hatırlatarak başta Filistin Sendikalar Konfederasyonu olmak üzere Filistin halkıyla dostluğumuzu geliştireceğimiz bir kez daha ilan ederiz.

Emperyalizm ve işbirlikçileri yenilecek; Filistin Halkı Kazanacak!

Açıklamanın tam metni için: http://disk.org.tr/2017/12/kudus-kardesligin-ve-direnisin-baskentidir/