DİSK: KÖLELİĞE TESLİM OLMAYACAĞIZ!

d1

Konfederasyonumuz DİSK, 15-16 Haziran 1970 Büyük İşçi Direnişi’nin 46. yılı nedeniyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Birçok ilde düzenlenen etkinliklerin sonuncusu İstanbul’da yapıldı.

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde düzenlenen etkinlik kısa film gösterimi ve Genel Başkan Kani Beko’nun konuşmasıyla başladı. Beko konuşmasında işçi kiralamaya olanak veren yasa değişikliğini hatırlatarak şunları söyledi:

“Tıpkı 46 yıl öncesinde olduğu gibi, bugün de yine DİSK’e saldırıyorlar, bugün de işçileri DİSK’ten uzak tutmaya çalışıyorlar. Çünkü biliyorlar ki, sadece DİSK devletin ya da sermayenin değil, işçilerin sendikasıdır! Biliyorlar ki DİSK, işçi sınıfının eseridir! (…) Kiralık işçi yasası çıkarken iktidar sözcüleri DİSK dışında tüm konfederasyonların bu yasayı kabul ettiğini meclis kürsüsünden söylüyor. İşte bu yüzden DİSK’e saldırılar sürüyor. Çünkü DİSK iktidardan ve sermayeden icazet beklemeyen tek işçi örgütüdür.”

Üç bölümden oluşan etkinliğin ilk bölümünde Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve Doç. Dr. Aziz Çelik birer sunum yaptı.

DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu bölümün başındaki konuşmasında işçi sınıfı mücadelesinin tarihi eşiklerine vurgu yaparak, DİSK’in ve işçi haklarının savunulması bakımından 15-16 Haziran 1970 Direnişini değerlendirdi.

Bölümün ilk konuşmacısı olan İbrahim Kaboğlu, özel istihdam bürolarına “işçi kiralama” yetkisi veren yasa değişikliğini Anayasa Hukuku çerçevesinde değerlendirdi.

Yasa’nın en başta bir yasa metni olmaktan uzak olduğuna dikkat çeken Kaboğlu, hangi yöntemle incelenirse incelensin birden fazla yönüyle Anayasa’ya aykırı bir düzenleme ile karşı karşıya olduğumuzu hatırlattı.

Aziz Çelik ise sunumda özel istihdam büroları ve “işçi kiralama”nın tarihini özetleyerek, ortaya çıkan sonucun bilinen istihdam biçimini sonlandırdığı, güvencesiz çalışmanın yaygınlaşacağı uyarısını yaptı.

Çelik, kelime oyunları ile algı yanılgısı yapılmaya çalışıldığını belirterek, belirsizliklerle dolu bu yasa ile işçilerin iş güvencesi, ücret, sosyal güvenlik gibi haklarının yanı sıra, örgütlenme, toplu iş sözleşmesi ve grev gibi haklarının da ortadan kaldırılabileceğini söyledi.

İkinci bölümünde ise uluslararası deneyimler ışığında özel istihdam büroları ve işçi kiralama konusu ele alındı. Bu bölümde IndustriALL Global Union Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan, Fransa Sendikal Birlik’ten Sarah Caunes ve Rusya Sendikalar Konfederasyonu’ndan Sergey Saurin bilgi ve deneyim paylaşımı yaptı

Toplantı yapılan sunumlar doğrultusunda tüm katılımcıların söz alarak görüşlerini ifade ettiği forum bölümüyle sona erdi.

d2