DİSK: Kıdem tazminatında yeni oyunlara hayır!

Bir süre önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, birkaç ay içinde Kıdem Tazminatı’na yeni bir düzenleme getirileceği belirtilmişti.

Bu gelişmeler üzerine DİSK Yönetim Kurulu durumu değerlendirerek konuya ilişkin görüşlerini açıkladı.

Yapılan açıklamada kurulması planlanan fonun, “kıdem tazminatının yarısını gasp edilmesi” anlamına geldiği ve “işçi çıkarmayı” kolaylaştıracağı belirtilmiştir.

Hükümet tarafından hazırlanan Ulusal İstihdam Stratejisi belgesine dikkat çekilen açıklamada; fonun kurulması halinde “kıdem tazminatının 30 günden 10-15 güne düşmesi”nin neredeyse kesin olduğu vurgulanmıştır.

Kıdem tazminatının işverenin bireysel borcu olduğu hatırlatılarak, “kamu kaynaklarından ve işsizlik sigortasından kurulacak fona kaynak ve prim kesintisi artarılmasına”, “işverenlerin borcunun halkın sırtına yıkılmasına” karşı olunduğu uyarısı yapılmıştır.

Açıklamada şu taleplere yer verilmiştir:

1) Kıdem tazminatı hakkı güçlendirilmelidir

2) Kıdem tazminatı ve işçi alacakları ilk sıraya alınmalıdır.

3) ILO’nun 173 sayılı İşverenin Ödeme Güçlüğüne Düşmesi Halinde İşçi Alacaklarının Korunması Sözleşmesi onaylanmalıdır.

Açıklamanın tam metni için tıklayınız:

http://disk.org.tr/2017/03/disk-10-maddede-acikliyor-kidem-tazminatinda-yeni-oyunlara-hayir/