DİSK: Kıdem tazminatı hakkımızı koruyacağız

Hükümetin kıdem tazminatı konusunu gündeme getirmesinin ardından, DİSK Yönetim Kurulu durumu değerlendirerek işçilere gerçekleri anlatmak üzere bir dizi eylem kararı almıştır.

Alınan karar doğrultusunda ilk adım 7 Haziran 2017 tarihinde atılmış ve 11 ayrı kentte kitlesel basın açıklamalarıyla Hükümetin girişimi protesto edilmiştir.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Ankara’da, DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun İstanbul’da katıldığı basın açıklamalarına çok sayıda DİSK üyesi destek vermiştir.

Yapılan açıklamalarda kıdem tazminatının, iş güvencesinin en önemli dayanaklarından biri olduğu hatırlatılmıştır.

Hükümetin yapılan hazırlıklarla ilgili olarak sendikaları bilgilendirmemesi eleştirilerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hükümet işçilere gerçekleri anlatmaya davet edilmiştir.

Açıklamada kıdem tazminatının Türkiye işçi sınıfının 80 yıllık kazanımı olduğu ve işçi çıkarırken kıdem tazminatı ödemek gibi bir zorunluluğu kalmayan işverenlerin daha kolay işçi çıkarabileceği uyarısı yapılmıştır.

Ayrıca Hükümetin gündeme getirdiği bireysel kıdem tazminatı fonu ile son ücret üzerinden ödeme olmayacağı gibi 30 günden 10-15 güne düşürülmesinin planlandığına dikkat çekilmiştir.

Hükümetin getirmek istediği fonun kıdem tazminatına erişimi güvence altına almayacağı ve daha önceki uygulama örneklerinde olduğu gibi amaç dışı kullanımlarla yağmalanmasının da söz konusu olabileceğine değinilmiştir.

DİSK’in kıdem tazminatının fona devredilmesine karşı olduğu vurgulanarak bu konuyla ilgili alternatif öneriler şu şekilde sıralanmıştır:

1) İşverenin ödeme güçlüğüne düşmesi durumunda, icra ve iflas hallerinde kıdem tazminatı dahil işçi alacakları ilk sıraya yükseltilmeli. Devlet alacakları ve ipotekli banka alacaklarından önce ödenmelidir.

2) İşverenin ödeme imkânı kalmadığı anlaşıldığında kıdem tazminatı tıpkı ücret alacağı gibi garanti altına alınmalıdır.

3) Kıdem tazminatı ödeme koşulları iyileştirilmeli, istifa halinde ve bütün çalışma süreleri için kıdem tazminatı ödenmelidir.

4) Kıdem tazminatı ödemeyen işverenlere ağır yaptırımlar getirilmelidir.

5)Sendikalaşma önündeki engeller/barajlar kaldırılmalı, böylece örgütlenen işçiler haklarını savunabilmelidir.