DİSK GBK; EMEĞİN HAKLARI, EMEĞİN TÜRKİYE’Sİ İÇİN OMUZ OMUZA

Konfederasyonumuz DİSK’in Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı 2 Ekim 2019, Çarşamba günü İstanbul’da gerçekleştirildi.

Toplantıya sendikamız adına Genel Başkan Yardımcımız M. Ali Başak ve Genel Sekreter Yardımcımız Ergün İşeri katıldı.

DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun değerlendirmesinin ardından Doç. Dr. Aziz Çelik yaşanmakta olan süreç ve önümüzdeki döneme ilişkin bir ekonomik ve sosyal verileri içeren bir sunum yaptı.

Ardından sendikalar adına görüş ve öneriler dile getirildi. Yapılan değerlendirmeler ortak bir metinde toplanarak DİSK tarafından Emeğin Hakları, Emeğin Türkiye’si İçin Omuz Omuza başlığı ile yayınladı. Değerlendirme ve kararlara ulaşmak için tıklayınız.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu kararları yapılan değerlendirmeler ışığında şu kararları almıştır:

  1. IMF’nin Eylül ayında açıkladığı değerlendirmelere paralel olarak ücretlerin aşağı çekilmesine yönelik politikaların izleneceği Yeni Ekonomik Program’da (YEP) ilan edilmiştir. Yaz aylarında kamudaki iki toplu sözleşmede açığa çıkan bu politikanın hedefi krizin yükünü işçi sınıfının, emekçilerin, emeklilerin omuzlarına yıkmaktır. Asgari ücret başta olmak üzere ücretleri gerçekleşen değil hedeflenen enflasyona göre belirlemeye yönelik YEP’te açıklanan politika, yıllardır büyümeden payını alamayan ücretleri reel olarak da geriletmeyi amaçlamaktadır. DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, en büyük toplu pazarlık süreci olarak 2020 asgari ücretinin belirlenme sürecine, “insanca yaşanacak bir ücret” talebiyle ve üyesi olan olmayan tüm işçilerin mücadelesiyle aktif biçimde müdahale etmeyi kararlaştırmıştır.
  2. İnsanca yaşanacak bir ücret mücadelesinin bir ayağı da, DİSK üyesi sendikalarımızın da içinde olduğu, metal ve lastik işkolları başta olmak üzere özel sektördeki grup toplu pazarlık süreçleri olacaktır. DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, bu sürecin bir bütün olarak, insanca yaşanacak ücret ve özgür toplu pazarlık-grev hakkı mücadelesinin bir parçası olarak karşılanması gerektiği konusunda görüş birliği içerisindedir.
  3. Yıllarca yok sayılan, ezilen, en ağır sömürü koşullarında çalıştırılan, taşerondan kamuya ve belediye şirketlerine geçirildikten sonra özgür toplu pazarlık hakları iki yıl boyunca gasp edilen, yüzde 4+4 ücret artışı dayatmasıyla sefalet ücretlerine mahkûm edilen yüzbinlerce işçi, 2020 yılındaki toplu pazarlık süreçlerini umutla beklemektedir. DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, kamuda ve belediyelerde çalışan yüzbinlerce işçinin insanca yaşanacak ücret ve özgür toplu pazarlık-grev hakkı talebi etrafında bir mücadele sürecinin örgütlenmesi kararlılığını ifade eder.
  4. Dünyanın en adaletsiz vergi sistemlerinden birine sahip olan, vergilerin dörtte üçünün ücretliler ve tüketiciler tarafından ödendiği ülkemizde, vergiyi tabana yayma adı altında bu yükü daha fazla emekçilere yükleme çabalarına karşı DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu vergi adaleti için, verginin tavana yayılması için, yani asıl olarak kar ve faiz gelirlerinin, servetin vergilendirilmesi için mücadele gerekliliğinin altını çizer.
  5. İşsizlik Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırarken, İşsizlik Sigortası Fonu’nun “işverenlere destek fonu”na dönüştüğü gerçeğine işaret eden DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, İşsizlik Sigortası Fonu’nun kamuya ucuz kaynak olarak değil, bankalar ve işverenler için değil, işsiz işçiler için kullanılması, bunun için de Fon’dan yararlanma koşullarının ve süresinin iyileştirilmesi mücadelesini yükseltme kararlılığını vurgular.
  6. Kıdem tazminatının fona devredilmesinin DİSK açısından kapanmış bir tartışma olduğunun altını bir kez daha çizen Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, Bireysel Emeklilik Sistemi ile entegre kıdem tazminatının fonu planının müzakere edilemeyeceğini; bu plana karşı en geniş ve etkili mücadeleyi örgütleme kararlılığını; emeklilik konusunda yapılması gereken en acil reformun emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerinin giderilmesi olduğunu bir kez daha ilan eder.
  7. DİSK Türkiye işçi sınıfının umudu ve geleceğidir. DİSK’in 16. Genel Kurulu Şubat 2020’de gerçekleştirilecektir. DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 16. Genel Kurulumuzun, 2020’lerin DİSK’ini ve işçi sınıfı mücadelesini inşa etme, ülkenin temel sorunlarına karşı işçi sınıfının çözümlerini geliştirme, emeğin Türkiye’sini kurma iradeni ilan etmek üzere, uluslararası sendikal hareketin etkili katılımıyla, birlik içerisinde, tüm üye sendikaların ortak aklı ve emeğiyle örgütlenmesini kararlaştırmıştır.