DİSK; ASGARİ ÜCRET GEÇİM ÜCRETİ OLSUN!

disk-asgari-ucret

Konfederasyonumuz DİSK, 2017 yılında uygulanacak asgari ücrete ilişkin tartışmalara yönelik olarak bir öneri daha getirdi.

Adil temsil hakkı olmadığı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda temsil edilemeyen DİSK, her yıl olduğu gibi tartışmayı kamuoyu açmayı sürdürdü.

Bir süredir DİSK-AR tarafından asgari ücrete ilişkin yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından, ortaya çıkan sonuçlar 9 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Genel Başkan Kani Beko tarafından yapılan açıklamada hükümetin ve sermaye çevrelerinin asgari ücretin yüksekliğine ilişkin abartılı ve gerçekdışı değerlendirmeler yaptığına değinilerek şu saptamalar yapıldı:

1) Türkiye’de emeğin milli gelirdeki payı düşmektedir:

1999’da yüzde 52,2 olan ücretlerin milli gelir içindeki payı 2000’li yıllarda sistemli biçimde azalarak 2015 yılında yüzde 34 seviyesine gerilemiştir.

2) İşverenlerin iddialarının aksine Türkiye’de işgücü maliyetleri düşmektedir:

2000 yılında 100 olan işgücü maliyeti, 2015 yılında 27 puanlık düşüşle 73’e gerilemiştir.

3) Asgari ücretin işverene maliyeti azalıyor:

Asgari ücretin işverene maliyeti bir yandan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) öte yandan 5 puanlık SGK prim indirimi nedeniyle önemli ölçüde düşmektedir. 2016 itibariyle AGİ hariç asgari ücret 1300 TL değil, 1177 TL’dir.

4) Hükümetin iddialarının aksine Türkiye düşük asgari ücretli ülkeler arasındadır:

OECD 2015 verilerine göre asgari ücretin satın alma gücü açısından Türkiye 26 OECD ülkesi içinde 20. sırada yer almaktadır. Yine satın alma gücüne göre bir değerlendirme yapıldığında AB ülkeleri ortalama Türkiye’nin 2 ile 2,5 kat daha yüksek asgari ücrete sahiptir.

5) Asgari ücret dolar karşısında eriyor:

2008 yılı başında 414 dolar olan asgari ücret 2016 Kasım ayı itibariyle 377 dolara geriledi.

DİSK, 2017 yılı asgari ücreti için de şu önerilerde bulundu:

1) İşçi-memur ayrımı yapmadan tüm çalışanlar için tek asgari ücret

2) Asgari ücret AGİ hariç net olarak hesaplanmalı v vergi dışı bırakılmalıdır.

3) Asgari ücret tespitinde uluslararası ilkelere, ulusal mevzuata ve TÜİK verilerine uyulmalıdır.

4) Asgari ücret 2.000 TL net olmalıdır.

DİSK-AR’ın Kasım 2016 tarihli Asgari Ücret Raporu’na PDF olarak ulaşmak için tıklayınız