DİSK-AR: TÜRKİYE’DE ERKEKLERİN GELİRİ KADINLARDAN YÜZDE 31 FAZLA

Erkeklerin Yıllık Ortalama Fert Ücret Geliri Kadınlarınkinden Ne Kadar Fazla? (2006-2019)

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) öncülüğünde bir uluslararası girişim tarafından ilan edilen eşit ücret günü cinsiyet temelli ücret eşitsizliğini gündeme getirmeyi ve buna dikkat çekmeyi hedefliyor.

DİSK-AR olarak Uluslararası Eşit Ücret Günü’nde ülkemizde kadın ücret ve gelirlerindeki eşitsizliğe dikkat çeken bir rapor hazırladık.

Bilindiği gibi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılına ait Gelir ve Yaşam Koşulları
Araştırması’nı 11 Eylül 2020 günü yayımladı. Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması ülkemizde
yoksulluk, gelir eşitsizliği ve yaşam koşulları konusunda en önemli araştırmalardan birini
oluşturuyor. Araştırma hane ve fert gelirlerine ilişkin önemli bilgiler içeriyor.

Bu raporumuzda TÜİK verilerini toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadın ve erkeklerin gelirleri
arasındaki farklar açısından ele aldık. Araştırmada kadın ve erkeklerin ortalama fert gelirlerini inceledik. Kuşkusuz ülkemizde genel ücret düzeyi ve erkeklerin ücretleri de düşük olmakla birlikte, erkeklerin ortalama yıllık iş gelirleri ile kadınlarınki arasında yüzde 31,4 gibi yüksek bir fark söz konusudur.

Raporda öne çıkan başlıklar şu şekilde:

 Erkekler kadınlardan yüzde 31,4 daha fazla gelir elde ediyor.
 Ücretlerde toplumsal cinsiyet eşitsizliği artıyor.
 Ücretli kadın ve erkekler arasındaki gelir eşitsizliği büyüyor.
 2006 yılında yüzde 12 olan ücret farkı 2019’da yüzde 20,7’ye yükseldi.
 Kendi hesabına çalışan erkeklerin geliri kadınlardan yüzde 77,3 fazla.

Raporun tamamına erişmek için tıklayınız.