DİSK-AR: İŞSİZLİKTE VAHİM TABLO SÜRÜYOR!

DİSK-AR MAYIS 2021 İŞSİZLİK VE İSTİHDAMIN GÖRÜNÜMÜ RAPORU YAYIMLANDI:

İşsizlik ciddiyetini koruyor!

Dar tanımlı işsiz sayısı Mayıs 2021’de 4 milyon 237 bine yükseldi.

Geniş tanımlı işsiz sayısı 9,7 milyon!

Geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 33,7

15-34 yaş grubu genç işsizliği yüzde 34,7!

15-24 yaş grubu genç işsizliği yüzde 42,4!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 12 Temmuz 2021 tarihinde Mayıs 2021 dönemine ait Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçlarını açıkladı. Covid-19 salgınının en yoğun hissedildiği Mayıs 2020’ye göre Mayıs 2021 döneminde de işsizlik tablosu ciddiyetini koruyor. Mayıs 2020’de 3 milyon 983 bin olan dar tanımlı işsiz sayısı Mayıs 2021’de 4 milyon 237 bine yükseldi.

TÜİK Mayıs 2021 dönemi gösterge işsizlik oranı olarak ifade ettiği mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranını yüzde 13,2 ve TÜİK’in âtıl işgücü olarak adlandırdığı, DİSK-AR’ın ise geniş tanımlı işsizlik olarak ifade ettiği oranı ise yüzde 27,2 olarak açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik (âtıl işgücü) oranı ise son bir yılda 2,1 puan, son bir aylık dönemde ise 0,2 puan azaldı. Ancak geniş tanımlı işsizlik Mayıs 2019’dan Mayıs 3 milyon 283 bin kişi artarak 9 milyon 671 bine yükseldi.

Mayıs 2021 HİA verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısı toplamda 4 milyon 237 bin kişi iken, DİSK-AR tarafından yapılan hesaplamaya göre geniş tanımlı işsiz sayısı 9 milyon 671 bin olarak gerçekleşti. Cinsiyete göre işsizlik oranlarına bakıldığında kadın işsizliğinin tüm türlerde erkeklerden yüksek olduğu görülüyor. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,2 iken kadınlarda yüzde 15,5’tir. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı erkeklerde yüzde 18,7 iken kadınlarda yüzde 20,5’tir. İşsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı erkeklerde yüzde 17,7 iken kadınlarda yüzde 29,5 seviyesindedir. Geniş tanımlı işsizlik (âtıl işgücü) ise erkeklerde yüzde 23,9 ve kadınlarda yüzde 33,7 düzeyindedir. Geniş tanımlı kadın işsizliği ile geniş tanımlı erkek işsizliği arasındaki fark 9,8 puandır

TÜİK’in yeni kullanmaya başladığı metodolojiye göre açıklanan aylık veriler oldukça sınırlı bir kapsama sahip. Aylık verilerde daha önceki TÜİK metodolojisinde yer alan pek çok ayrıntı yer almıyor. Örneğin istihdam olup çalışmayanlar aylık verilerde yok. Bu nedenle salgın döneminde istihdamda görünüp işbaşında olmayanların sayıları TÜİK verilerinde yer almıyor. Yine iş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısı, ümidini kaybeden işsizlerin sayısı ve genç işsizliğe ilişkin ayrıntılar TÜİK’in aylık verilerinde yer almıyor. TÜİK ayrıca üç aylık veriler açıklayacağını ve ayrıntıların burada yer alacağını açıkladı. O nedenle aylık veriler detaylı analiz yapmak için yeterli değil. Rapordan özet bulgular şöyle:

  • İşsizlik Salgının İlk Ayları Kadar Vahim Durumda
  • Geniş Tanımlı Kadın İşsizliği Yüzde 34
  • Geniş Tanımlı Genç İşsizliği Yüzde 40’ın üzerinde!
  • Geniş Ve Dar Tanımlı İşsizlik Arasındaki Fark 14 Puan

Rapora PDF formatında ulaşmak için: http://arastirma.disk.org.tr/?p=7211