DİSK-AR Dergisi Tanıtım Toplantısı

DİSK Araştırma Enstitüsü tarafından yeniden yayınlanmaya başlayan DİSK-AR dergisinin kamuoyuna tanıtılması amacıyla 5 Ekim Cumartesi günü İstanbul’da bir tören düzenlendi.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde yapılan tanıtım toplantısına siyaset, akademi, demokratik toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve medya çevrelerinden çok sayıda konuk katıldı.
Tanıtım toplantısının açılışını DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu yaptı. Çerkezoğlu, DİSK’in bilime, bilgiye verdiği öneme değinerek, DİSK Araştırma Enstitüsü’nün ve DİSK-AR dergisinin önemli bir boşluğu dolduracağını belirtti.
DİSK Araştırma Dairesi Müdürü Dr. Serkan Öngel, ise daha sonra söz alarak DİSK Araştırma Enstitüsü’nün tarihini kısa başlıklarla anlattı. Öngel, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek derginin hazırlanma sürecinde sendikal kadrolarla akademik çevrelerin işbirliğinin büyük katkısı olduğu vurguladı ve önemli ölçüde genç akademisyenlerden oluşan Danışma Kurulu’nun ve Koordinasyon Kurulu’nun çalışmalarına değindi.
Konuklar arasında bulunan KESK Genel Başkanı Lami Öngel, İzmir Milletvekili Musa Çam, İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, Hava-İş Genel Başkanı Atilay Ayçin yaptıkları konuşmalarla DİSK yönetimini kutladı ve derginin başarıya ulaşması dileklerini dile getirdiler.
Toplantı sırasında DİSK tarafından hazırlanan DİSK’Lİ OL tanıtım filminin ilk taslağı katılımcıların beğenisine sunuldu.
İlk sayısında ücret konusunu ele alan DİSK-AR dergisini okuyabilmek için tıklayınız.
Link; http://www.disk.org.tr/2013/10/disk-ar-dergisi-cikti/