DİSK; AKP siyasetinin gerçek niyeti 12 Eylül’ü kalıcılaştırmaktır

DİSK Genel Başkanı Erol EKİCİ bir basın açıklaması yaparak KESK yöneticilerinin gözaltına alınmasını kınadı

DİSK Genel Başkanı Erol Ekici’nin, KESK’e yönelik yeni operasyonlarla ilgili açıklaması:

KESK’i ve muhalefeti baskı ve gözaltılarla sindirmeye çalışan AKP siyasetinin gerçek niyeti 12 Eylül’ü kalıcılaştırmaktır!..

12 Eylül Referandumu’ndan sonra “devletleşmesini” hızlandıran AKP iktidarı, sürdürücülüğünü yaptığı 12 Eylül’ün bütün icraatlarını da yeniden hayata geçirerek, emek ve demokrasi güçlerine, siyasi muhaliflerine karşı bir nevi toplama kamplarına dönüşen saldırılarının çerçevesini gittikçe genişletiyor.

Hak ve özgürlükler, hukuk ve adalet yok sayılarak, muhalif siyasi çevrelerden gazetecilere, aydınlardan öğretim üyelerine, çevre örgütlerinden öğrencilere ve sendikacılara kadar uzanan geniş bir yelpazede baskı ve gözaltılarla süren operasyonlarla toplum zapturapt altına alınıyor.

13 Ocak ve 13 Şubat’ta KESK’e düzenlenen operasyonların ardından bu sabah erken saatlerden itibaren Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve KESK’e bağlı Eğitim-Sen, SES, BES, ESM, Tüm Bel-Sen, Haber-Sen ve Tarım Orkam-Sen’in genel merkezlerine, sendikaların kimi şubelerine ve kamu emekçilerinin evlerine yeniden baskınlar düzenledi.

KESK Genel Merkezi, SES, ESM, BES, Tüm Bel-Sen ve Eğitim Sen’i hedef alan operasyon kapsamında KESK Genel Başkanı Lami Özgen’in de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul, 58 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığını ve bu sayının artabileceğini açıkladı.

Anayasal ve yasal güvencelerle sendikal mücadele veren, demokratik bir kitle örgütü olarak toplumsal sorumluluklarını başarıyla yerine getiren, ülkemizin en etkili kamu emekçileri örgütü olan KESK’in, adresleri ve kimlikleri bilinen, toplum tarafından tanınan yöneticilerinin gözaltına alınmaları ve belki de tutuklanarak yıllarca cezaevinde kalma riskiyle karşı karşıya olmaları, AKP iktidarının 12 Eylül anlayışını sürdürdüğünün ve kalıcılaştırmak istediğinin açık birer kanıtıdır.

AKP’nin hukuğu ve adaleti ayaklar altına alarak, en temel hakları keyfi bir şekilde çiğneyerek muhalefetin üzerine gitmesi, özlemini duyduğu otoriter rejimin de ipuçlarını vermektedir.

Emek ve demokrasi mücadelesinde önemli yeri olan KESK’i baskı ve engellemelerle susturacaklarını zannedenler büyük yanılgı içerisindedir.

KESK’e yapılan saldırı ve engellemeleri şiddetle kınıyor; ülkemizin karanlığa hapsedilmesine emekçilerin asla izin vermeyeceğini ve KESK’in yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz.

Haksız gözaltılar ve tutuklamalara derhal son verilmeli, KESK Genel Başkanı Lami Özgen ve gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır.