Dikkat: Zorunlu arabuluculuk dönemi başladı

Geçtiğimiz yıl yapılan bir yasa değişikliği ile işçi işveren uyuşmazlıklarındaki hukuki süreç köklü bir şekilde değiştirildi. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren işçi ve işveren uyuşmazlıklarında yeni bir dönem başladı.

1) Arabulucuya başvurmak zorunda mıyız?

İşçi-işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuk süreci tamamlamadan dava açılamayacak, dolayısıyla arabulucuya gitmeyen hak kaybına uğrayacaktır.

Mahkemeler zorunlu arabulucu anlaşmazlık tutanağı olmayan başvuruları geri çevirecektir.

İstanbul Barosu’nun tespitlerine göre; zorunlu arabuluculuk sistemi dünya genelinde Türkiye’nin dışında yalnızca Malezya ve Arjantin’de bulunuyor.

2) Hangi nedenlerle arabulucuya gitmek zorundayız?

İşçi ile işveren arasındaki bireysel veya toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan;

  • Ücret, fazla çalışma, yıllık ücretli izin, hafta tatili ve genel tatil ücretleri
  • İhbar öneli ve/veya kıdem tazminatı
  • İşe iade istemi ve bu nedenle doğan alacaklar

Konularındaki uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabulucuya gidilecektir.

3) Arabulucuya ne zaman başvuracağız?

İşe iade talebiyle yapılacak başvuranların iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren bir ay içinde, alacak nedeniyle yapılacak başvuralar da ise 5 yıl içinde başvuru yapılması gerekmektedir.

5 yıllık süre içinde yapılmayan başvurular zaman aşımı nedeniyle hak kaybı yaratacaktır.

4) Başvurumuzu nasıl ve nereye yapacağız?

Başvurunun;

  • İşverenin (eğer birden fazla işveren varsa herhangi birinin) yerleşim yerindeki,
  • İşin yapıldığı yerdeki

Arabuluculuk Bürosuna yapılması gerekmektedir.

Arabuluculuk Büroları adliyelerde yer almaktadır.

Eğer işverenin yerleşim yeri veya işin yapıldığı yerde arabuluculuk bürosu yoksa görevlendirilmiş Sulh Hukuk Mahkemesi Yazıişleri (Kalem) Müdürlüğüne başvuru yapılacaktır.

5) Arabulucuyu kim ve nasıl seçecek?

İşçi ve işverenin anlaşmaları halinde arabulucu, taraflarca arabulucu listesinden seçilebilecektir. Arabulucu listeleri www.adb.adalet.gov.tr/arabulucu/ adresinde bulunmaktadır.

Taraflar arasında anlaşma yoksa arabuluculuk bürosu tarafından yine yukarıda belirtilen arabulucu listesinden belirlenecektir.

6) Arabulucu görüşmesinde kimler katılacak?

Arabulucu sürecinde işçiler, doğrudan kendisi veya avukatı aracılığıyla görüşmelere katılacaktır.

Eğer işçi kısmen veya tamamen kısıtlı ise bu durumda, görüşmelerde kendisi adına yasal temsilcisi yer alacaktır.

Zorunlu arabuluculukla ilgili ayrıntılı bilgiler için;

Zorunlu Arabuluculuk Düzenlemesi neler getiriyor?
https://disktekstil.org/zorunlu-arabuluculuk-duzenlemesi-neler-getiriyor.html

İşçi – işveren uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuk
http://www.adb.adalet.gov.tr/Sayfalar/arabuluculuk_brosür/index.html