DENİM KUMAŞTA HAKLARIMIZ İÇİN MÜCADELE SÜRÜYOR

Kırklareli, Muratlı’da kurulu Denim Kumaşçılık işyerinde çalışan işçiler, Anayasa ve yasalardan kaynaklanan haklarını kullanarak sendikamıza üye olmaya başladılar.

 

İşçilerin sendika üyesi olduğunu öğrenen işveren ve işyeri yöneticileri 12 Temmuz sabahından itibaren işçileri sendikadan istifa etmeleri için baskı altına almaya başladı.

Sendikamıza üye olan Özdemir çiftini diğer işçileri yıldırmak amacıyla işten çıkardı. Bayram öncesinde bir ailenin yaşamını kararttı.

İşyerindeki bölümleri dolaşan yöneticiler işçileri sendikadan istifa etmeleri için zorladı.

İşten çıkarılan iki üyemiz ve sendikamızın Genel Yönetim Kurulu üyeleri işyeri önünde “hak nöbeti” başlattı. DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, bu olay üzerine üyelerimizi ziyaret ederek, mücadeleye destek olacakları belirtti.

Nöbetin ikinci günü başta Birleşik Metal-İş olmak üzere DİSK ve KESK üyesi sendikaların yönetici ve temsilcileri, Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri nöbete destek ziyaretleri yaptı.

Taleplerimiz açıktır;

1) İşten çıkarılan üyelerimiz zaman geçirilmeden işlerine geri dönmelidir.

2) İşçilerin sendikaya üye olma ve toplu iş sözleşmesi haklarına saygı gösterilmeli, baskılar derhal durdurulmalıdır.

Sendikamız bu talepler doğrultusunda yasaların, ILO sözleşmelerinin ve üyesi olduğumuz IndustriALL Global Union tarafından küresel markalarla imzalanan küresel çerçeve sözleşmelerin sağladığı tüm hak ve araçları en etkin biçimde kullanmaya devam edecektir.