Değerli Kardeşim Atilay Ayçin,

Uzun yıllar bihakkın yaptığın Hava İş Sendikası Başkanlığını hile ve baskıyla, sözde sonlandırdılar.

Ancak bilmezler ki, senin gibi onuru ile mücadele edenlerin görevleri son bulmaz, gün gelir devran döner, Atilay Ayçin haysiyetiyle yerine tekrar davet edilir. O günler uzak değildir.

Bilgin, birikimin ve emeğinle verdiğin mücadelenin önünde saygıyla eğiliyor, sendikamızın kapılarının sana her zaman açık olduğunu bilmeni istiyoruz.

Tarih seni ve seninle mücadele eden Yönetimini, 305 direnişçi arkadaşını, yüzlerce grevci yoldaşını haklı çıkaracak ve verdiğiniz mücadele sendikal hareketin tarihine seçkin bir mücadele olarak altın harflerle yazılacaktır.

Tüm dayanışma duygularımızla seni ve yol arkadaşlarını selamlıyoruz

Rıdvan BUDAK

DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Genel Başkanı