Emekten yana, adaletli bir Cumhuriyet istiyoruz

Türkiye Cumhuriyeti’nin 90. yıldönümü olan 29 Ekim’de “nasıl bir cumhuriyet”, “nasıl bir gelecek”  tartışmalarının içinden geçiyoruz.

Anayasada belirtilen demokratik, sosyal, laik bir hukuk devletinden daha farklı bir ülkede yaşamamızın kaygısını paylaşıyoruz.

Bizler emperyalizme karşı verdiği Bağımsızlık Savaşından çıkan bir ülkenin karşılaştığı zor şartları aşma ve çağdaş bir ülke olma azmini sahipleniyoruz.

Cumhuriyetin 90. yılında özgür bir gelecek özlemimizi koruyoruz.

Üreten işçilerin alınterinin karşılığını alabildiği, geleceğe güvenli bakabildiği, devletin sosyal hizmetlerinden yararlanabildiği, ülke siyasetinde söz sahibi olabildiği, emekten yana bir cumhuriyet istiyoruz.

İnsanların düşünceleri sebebiyle işini kaybetmediği, haksız gerekçelerle hapsedilmediği adaletli bir cumhuriyet istiyoruz.

Herkesin söz ve ifade özgürlüğünün olduğu, ülkeyi ilgilendiren meselelerin açıklıkla, şeffaf bir şekilde, katılımcı bir yönetimle alındığı, kimsenin dili, inancı, düşüncesi nedeniyle ayrımcılığa uğramadığı demokratik bir cumhuriyet istiyoruz.

Tüm yurttaşların evrensel insan haklarından rahatlıkla yararlanabildiği bir cumhuriyet istiyoruz.

Biz işçiler bu ilkelere sahip bir Cumhuriyet’te yaşayabilmek için meşru mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz.