Çocuklar işyerine değil okula!

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 12 Haziran’ı dünya çocuk işçiliği ile mücadele günü ilan etmiştir.

Bu şekilde insanlığın önemli bir sorunu olan çocukların işçi olarak (kimi yerde asker olarak) çalıştırılmasına dikkat çekilmesi ve önlenmese için kamuoyu baskısı oluşturulması hedeflenmektedir.

Dünya genelinde çoğunluğu tarım kesiminde olmak üzere 152 milyon çocuğun çalıştırıldığı tahmin edilmektedir.

Bu çocukların yaklaşık 73 milyonu tehlikeli işlerde çalıştırılmaktadır.

Her ne kadar son yıllarda yapılan girişimlerle çocuk işçi sayısında bir azalma görülse de bu istenilen boyutlarda değildir.

Türkiye’de ise Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre çocuk işçi oranı yüzde 21,1 (2018) olarak belirlenmiştir. Bu oran hem yüksektir hem de önceki yıllara göre artış göstermiştir.

Türkiye’deki hem genel eğitim hem de çıraklık düzenlemeleri çocuk işçiliğin önünü açabilecek niteliktedir.

Çocuk işçiliği tam anlamıyla toplumun geleceğinin köreltilmesi anlamına gelmektedir.

Bu nedenle çocuklar işyerine değil okula gitmeli, eğitimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimleri için de yeterli olanak ve koşul sağlanmalıdır.