Çocuk işçiliği ile mücadele deklerasyonu

Ülkemizde bir süredir gündemde olan çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik sosyal tarafların katılımıyla bir deklerasyon imzalandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından ortak hazırlanan toplantıya aralarında bakanlar, işçi ve işveren örgütlerinin başkanları, ILO Türkiye temsilcinin de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın da bulunduğu geniş bir katılım oldu.

İmza törenin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da katılarak bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında “Çocuğun yeri ne sokak ne tarla ne fabrikadır. Çocuğun yeri okuldur” dedi.

İmza törenine katılan DİSK Genel Başkanı Kani Beko ise yaptığı konuşmada, çocuk işçiliğine sebep olan faktörlerin başında yoksulluğun geldiğine dikkat çekti. Beko konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bize düşen görev, çocuklarımıza daha aydınlık, daha umutlu, insanca yaşayacakları bir gelecek sunmaktır. Biz DİSK olarak bu konuda üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirmeye hazırız.”

9 bakanlık, işçi ve işveren kuruluşları, ILO ve Konfederasyonumuz DİSK tarafından imzalanan Çocuk İşçiliği İle Mücadele Deklerasyonu’nda şu görüşler dile getirildi:

“Çocuğun zihinsel, bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyen çocuk işçiliği, küresel ve ulusal çapta önemli sorunlardan biridir. Bu konuya özel önem veren ülkemiz, 1990’lı yılların başından bu yana çocuk işçiliği ile mücadele politikalarını geliştirmiş ve uygulamada ciddi bir başarı sağlamıştır. Başta en kötü biçimleri olmak üzere çocuk işçiliğinin önlenmesi temel hedefiyle ‘Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Ulusal Programı (2017-2023)’ uygulamaya konulmuş ve bu çerçevede 2018/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile 2018 yılı ‘Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı’ ilan edilmiştir.

Bu kapsamda;

** Toplumun çocuk işçiliği ile mücadele konusunda duyarlılığının artırılması ve Ulusal Programın politika ve hedeflerine en üst düzeyde katkı sağlanması için yapılacak olan tüm çalışmalarda çocuk işçiliği ile mücadeleye öncelik verilecektir. Ulusal Programın uygulanma sürecinde, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmalar yürütülecektir.

** Hiçbir ayrım gözetmeksizin her çocuk, çocuk olmaktan kaynaklanan evrensel haklara sahiptir. Bu anlayışla, tüm çocuklar en kötü biçimleri başta olmak üzere çocuk işçiliğinden korunacak ve önleyici tedbirler alınacaktır.

** Çocukların, zorunlu eğitim süresince örgün ve yaygın eğitimde bulunmasını sağlayacak çalışmalar yürütülecektir.

** Çocuk işçiliğine yol açan sebeplerden birinin yoksulluk olduğu gerçeğinden hareketle yetişkin aile bireylerinin istihdam edilebilmelerini sağlayacak aktif işgücü politikaları uygulanacak, yoksul ailelere yönelik sosyal koruma yaygınlaştırılacaktır.

** Çocukların çalışma yaşamına girmelerini önleme veya çalışma yaşamından çekilmeleri temel hedefiyle; eğitim, sağlık, güvenlik, barınma, ulaşım ve diğer tüm hizmetlerin eşgüdüm içinde sağlanmasına özen gösterilecektir.

Aşağıda imzası bulunan kurum ve kuruluşlar, ‘Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı (2017-2023)’ çerçevesinde üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeyi ve 2018 yılı boyunca etkinlikler düzenleyerek bu konuya özel önem vermeyi taahhüt ederler.”