COATS TÜRKİYE’DE İSİG EĞİTİMİ SEMİNERİ

Sendikamızın, Bursa’daki Coats Türkiye işyerindeki çalışan başta Bursa şubemizin yöneticileri, işyeri sendika temsilcileri olmak üzere üyelerimize yönelik İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği’ne ilişkin eğitimi yapıldı.

7 Şubat, Pazar günü gerçekleştirilen eğitim seminerine Genel Başkanımız Kazım Doğan, Genel Yönetim Kurulu üyemiz ve Eğitim Dairesi Başkanımız Savaş Testici, Bursa Şube Başkanımız Zaliha Başaker de katıldı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği’ni sendikal örgütlenmenin ve örgütlülüğü pekiştirmenin bir parçası olarak gören sendikamız bu alandaki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Alman Sendikalar Birliği (DGB) Eğitim Merkezi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen eğitim seminerinde, Eğitim Daire Müdürümüz Hasan Arslan tarafından sunumlar ile İSİG konusu farklı boyutlarıyla ele alındı.

Bu çerçevede;

  • Toplu iş sözleşmesi ve TİS içinde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin ele alınışı,
  • 6331 sayılı Yasa’da ve TİS’lerde “İSİG kurulları”nın oluşumu ve işleyişi,
  • İşçi sağlığı bakımından vücut haritalaması ve etkin kullanımı konuları işlendi.

 

Yönetici, temsilci ve üyelerimizin canlı bir tartışma ortamı içinde katıldığı eğitim seminerimiz, ileriye dönük eğitim çalışmalarımız ve programlarımız bakımından da umut verici oldu.

Seminere katılanlar
Seminere katılanlar
Eğitim Dairesi Müdürü Hasan Arslan
Eğitim Dairesi Müdürü Hasan Arslan
İSİG Kurulu ve toplu iş sözleşmesi
İSİG Kurulu ve toplu iş sözleşmesi
Vücut haritalaması yönteminin gösterilmesi
Vücut haritalaması yönteminin gösterilmesi

Seminere katılanlardan bir bölümü topluca

Seminere katılanlardan bir bölümü topluca