ÇERKEZKÖY’DE HENATEKS İŞÇİLERİYLE TOPLANTI VE YEMEK BOYKOTU

Çerkezköy’de örgütlü olduğumuz Henateks işyerinde süren 4. Dönem toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili olarak Genel Başkanımız Rıdvan Budak 3 Kasım Pazar günü saat 9.30’da Çerkezköy’de Henateks işçileriyle bir toplantı yaptı.

Yaklaşık 200 işçinin katıldığı toplantıda Genel Başkanının başkanlığında üyelerimiz toplusözleşme sürecinin geldiği son aşamayı değerlendirmiştir. Bu katılımcı uygulama sendikamızın geleneksel yöntemidir. Bu sayede Genel Başkanın toplusözleşmeyi sendikanın sahibi olan işçilerle görüşerek ortak bir aklın, gönüllü bir biçimde toplusözleşmeye yansımasını sağlamaktadır.

henateks toplantı1

Toplantıda çalışanlar geçinemediklerini, borçlu olduklarını ve daha iyi şartlarda yaşamak istediklerini belirttiler ve makul taleplerini elde etmek için grev dahil her türlü yasal ve meşru yolu kararlılıkla uygulayacaklarını dile getirdiler. Toplusözleşmenin işverenin son teklifiyle bitemeyeceğini, şartları iyileştirmesi gerektiğini, yıllardır fedakarlıkla çalışan işçilerin haklarını alamadıklarını ve yaşam şartlarının giderek kötüleştiğini belirttiler. Konuşmalar kuvvetli alkışlarla kesildi.

Genel Başkanımız da değerlendirmesinde, daha iyi bir toplusözleşme için işverenle görüşeceğini ve şayet anlaşma olmuyorsa yasal haklarımızı kullanmaktan imtina etmeyeceğimizi vurguladı. Toplusözleşmenin işçilerin insana yakışır koşullarda yaşamasına hizmet etmesi gerektiğini, sendikamızın toplusözleşme sürecini yürütürken cesaret ve aklı birlikte kullandığını belirtti. Başarı elde edebileceğimiz, haklı ve meşru taleplerimiz için grev yapmak gerekirse bunu yerine getireceğimizi dile getirdi.

Rıdvan Budak konuşmasında sendikamızın tarihteki mücadelelerine de değindi. 1994’de Adana merkezli olmak üzere Bursa ve İstanbul’da binlerce DİSK Tekstil üyesinin iki aya süren grevi sonucunda erzak hakkının elde edildiğini ve sektördeki diğer sendikaların toplusözleşmelerine erzak maddesinin bu grevin kazanımının ardından girdiğini anlattı. DİSK Tekstil’in bağımsız, demokratik bir sendika olduğuna ve Henateks işçileriyle yapılan toplantıda olduğu gibi sendikal çalışmaların her aşamasında üyelerin katılımının esas alındığını vurguladı.

henateks toplantı 2

Toplantı Henateks’de sendika üyelerinin insana yakışır koşullarda çalışması için gerekli mücadelenin yapılacağı konusunda ortaklaşılarak sona erdi.

YEMEK BOYKOTU

Henateks işvereninin toplusözleşmede üyelerimizin haklı taleplerini kabul etmemesi sebebiyle grev öncesinde uyarı eylemleri başlatılmıştır. İşyeri temsilcilerimizin ve Bölge Temsilciliğimizin belirlediği eylem programı çerçevesinde 6 Kasım Çarşamba günü öğle yemeği boykot edilmiştir. Boykota tüm üyelerimiz katıldılar.

Bir araya gelen işçilere seslenen Çerkezköy Bölge Temsilcimiz Celal Arslan görüşmelere her zaman açık olduğumuzu ancak üyelerimizin insana yakışır şartlarda yaşaması için emeklerinin karşılığını alması gerektiğini vurguladı.

Henateks işçileri 11 Kasım günü DİSK’in Trakya Bölge Toplantısına da kitlesel katılma kararı aldılar.