Makaleler

Bu bölümde DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Genel Başkanı Kazım Doğan'ın makalelerini "Deneyim" başlığı altında bulabilirsiniz. Aynı zamanda sendikamızın diğer yazarlarının makalelerine de ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de grev hakkı var mı? Grev kırıcılığı yasal mı?

Grev, işçilerin tarihte uzun mücadeleler sonucu elde ettikleri evrensel bir haktır. Emekçileri ilgilendiren konularda işçilerin üretimden gelen güçlerini gösterdikleri ve ekonomik, sosyal ve demokratik...

TEKSTİL İŞÇİLERİ SENDİKASI (KISA TARİH)

İnsanlık tarihindeki sanayileşme süreci ilk olarak iplik eğirme, dokuma ve giyim alanlarında ortaya çıktı. Bu gelişmeye paralel olarak da ilk işçi örgütlenmeleri ve ortak...

İş cinayetlerine de ‘paket’ isteriz

İş cinayetleri durmak bilmiyor. Büyük yöneticiyiz, devlet yönetiyoruz diyenler öncelikle iş başında yaşamını yitiren işçilerin can güvenliğini sağlamalıdır. Büyük çoğunluğu basit önlemlerle engellenebilecek olan...

“İşçide esneyecek hal kalmadı”

26 Eylül’de Ankara’da gerçekleşen Çalışma Meclisi’nde DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun konuşmasına yer veriyoruz. Sayın Başbakan, Sayın Bakan, Konfederasyonlarımızın, sendikalarımızın sayın başkan ve yöneticileri, Sevgili işçi kardeşlerim, Değerli basın...

Sanayi işçileri için İNSAN ONURUNA YARAŞIR İŞ

Avrupa Birliği’ne yeni üye ve aday ülkelerdeki sanayi sektörlerinde “insan onuruna yaraşır” sorunu Ankara’da düzenlenen uluslararası bir toplantıda ele alındı. Uluslararası Çalışma Örgütü Eğitim Merkezi’nin...

Berlin Sanayi Politikası Toplantı Raporu

IndustriALL Avrupa Sanayi İşçileri Sendikası ile Avrupa Sendikalar Enstitüsü’nün (ETUI) ortaklaşa düzenlediği Sanayi Politikası Yaz Okulu 16-18 Eylül 2013 tarihlerinde Berlin’de gerçekleştirildi. Avrupa sendikasının...

Tekstil İşverenleri Konferansı-Rapor

10 yılda 40 yıllık değişim Dünya genelinde tekstil işveren sendikalarının çatı örgütü olan ITMF (Uluslararası Tekstil Üreticileri Federasyonu) 2013 Yıllık Konferansını 8-10 Eylül 2013...

İşçileri bekleyen tehlikeler

İşçileri bekleyen tehlikeler Hükümetin ve sermayenin hak gasplarına karşı çıkalım! Ülkemizde hakim olan çalışma rejimi kölelik koşullarını aratmamaktadır. İşçiler temel haklarından yararlanamamakta, ağır bir sömürüye maruz...

İş cinayetlerine lider olmak istemiyoruz

İş cinayetlerine lider olmak istemiyoruz Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ilkelerine önem verilmemekte, sermayenin aşırı kar hırsı sonucu iş cinayetleri adı altında katliam yaşanmaktadır. Bakanlık...

Tekstilde çalışma barışı nasıl sağlanır?

Koşulların emek aleyhinde olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ancak daha ayrıntılı incelendiğinde geleceğin emek açısından daha umut vadeden bir yerde durduğunu ve sermaye açısından da...