ÇALIŞMANIN DEMOKRATİKLEŞTİRİLMESİ İÇİN KÜRESEL FORUM

Çalışmanın Demokratikleştirilmesi İçin Küresel Forum” toplantıları 5-7 Ekim 2021 tarihleri arasından çevrimiçi olarak düzenlenecektir.
DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun konuşmacı olarak katılacağı ‘İnsanlar ve Gezegen İçin İşin Demokratikleştirilmesi’ başlıklı ana oturum 5 Ekim 2021, Salı akşamı Türkiye saatiyle 19:15-20:15 saatleri arasında gerçekleşecektir.
Genel Başkanımız Çerkezoğlu’nun yanı sıra Mondragon İşçi Kooperatifi Sözcüsü
Inigo Albizuri Landazabal ve Felsefe Profesörü Elizabeth Anderson’un katılacağı ana
oturum sırasında Türkçe tercüme sağlanacaktır.
Etkinliği takip edebilmek için kayıt yaptırmanız gerekmektedir. (Kayıt için tıklayınız)
Pandemi döneminde çalışma hayatında yaşanan sorunlara çözüm bulmak amacıyla uluslararası düzeyde üniversitelerden akademisyenlerin girişimiyle başlayan ve ‘çalışma hayatının demokratikleşmesi’, ‘sömürünün durdurulması’, ‘çevresel sürdürülebilirlik’ vb. talepleri gündeme alan Çalışmanın Demokratikleşmesi Bildirisi’yle ilgili detaylı bilgi için www.democratizingwork.org/#turkish adresini ziyaret edebilirsiniz.